03:03 PM 06/11/2015  Lượt xem: 1764
Gương điển hình tiên tiến phần bảy (Nghệ sỹ Nhân dân Y Brơm; Binh đoàn 15)

 02:45 PM 06/11/2015  Lượt xem: 3554
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, Ban Biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:

 02:32 PM 06/11/2015  Lượt xem: 1804
Ngày 04/03/2010, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBDT về việc chọn cử đại biểu đại biểu chính thức và hướng dẫn thủ tục khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 02:31 PM 06/11/2015  Lượt xem: 1916
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 12-13/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Thủ đô Hà Nội, sẽ có 1.252 đại biểu chính thức của 52 tỉnh, thành về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, trong đó: nam 826 đại biểu (65,97%), nữ 426 đại biểu (34,03%), đảng viên: 706 đại biểu (56,39%), đoàn viên: 32 đại biểu (2,56%), quần chúng 219 đại biểu (17,49%).

 02:29 PM 06/11/2015  Lượt xem: 1806
Thực hiện văn bản số 25/HD-BCĐ ngày 15/12/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS về việc hướng dẫn báo cáo kết quả Đại hội và đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, tính đến ngày 26/2/2010, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đã nhận được báo cáo và danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất của 32 Bộ, ngành Trung ương và 42/51 tỉnh, thành trong cả nước

 04:23 PM 01/11/2015  Lượt xem: 3555
Trong hai ngày 12 và 13/5/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã dược tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường của cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

 10:52 AM 01/11/2015  Lượt xem: 1234
Ngày 12/10/2009, tại Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tham dự phiên họp có lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên trong Ban tổ chức Đại hội. Sau đây là nội dung phiên họp;

 10:04 AM 01/11/2015  Lượt xem: 2992
Ngày 22/09/2009, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký ban hành Kế hoạch số 3704/KH-UBND về việc Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất.

 10:00 AM 01/11/2015  Lượt xem: 1325
Sáng ngày 24-11-2009, tại hội trường UBND huyện Bác Ái, hơn 200 đại biểu là dân tộc thiểu số của huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bao gồm RagLai, Churu, K’ho, Chăm đã về dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất của huyện.