03:03 PM 06/11/2015 Lượt xem: 576
Gương điển hình tiên tiến phần bảy (Nghệ sỹ Nhân dân Y Brơm; Binh đoàn 15)

02:45 PM 06/11/2015 Lượt xem: 1533
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, Ban Biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:

02:32 PM 06/11/2015 Lượt xem: 560
Ngày 04/03/2010, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBDT về việc chọn cử đại biểu đại biểu chính thức và hướng dẫn thủ tục khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

02:31 PM 06/11/2015 Lượt xem: 619
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 12-13/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Thủ đô Hà Nội, sẽ có 1.252 đại biểu chính thức của 52 tỉnh, thành về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, trong đó: nam 826 đại biểu (65,97%), nữ 426 đại biểu (34,03%), đảng viên: 706 đại biểu (56,39%), đoàn viên: 32 đại biểu (2,56%), quần chúng 219 đại biểu (17,49%).

02:29 PM 06/11/2015 Lượt xem: 574
Thực hiện văn bản số 25/HD-BCĐ ngày 15/12/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS về việc hướng dẫn báo cáo kết quả Đại hội và đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, tính đến ngày 26/2/2010, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đã nhận được báo cáo và danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất của 32 Bộ, ngành Trung ương và 42/51 tỉnh, thành trong cả nước

02:27 PM 06/11/2015 Lượt xem: 1360
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất - năm 2010, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam giao cho Ủy ban Dân tộc (Tiểu ban Nội dung và Văn kiện Đại hội) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) biên soạn, xuất bản cuốn sách Việt Nam làm tài liệu và tặng phẩm cho Đại hội

04:23 PM 01/11/2015 Lượt xem: 1087
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2010, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã dược tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường của cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

10:59 AM 01/11/2015 Lượt xem: 534
Danh sách các Trưởng, phó, Thư ký đoàn Đại biểu địa phương dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

10:57 AM 01/11/2015 Lượt xem: 554
Danh sách đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam 10/03/2010