Thông báo lấy ý kiến góp ý Hồ sơ Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

08:00 PM 15/02/2017 |  Lượt xem: 1448 |  In bài viết |    Đọc bài viết

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Hồ sơ Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về: Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 0437349443. Email: vuphapche@cema.gov.vn.

Hồ sơ Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi xem tại đây