Kết quả tìm kiếm theo từ khóa
15:24 28/02/2019
Ngày 28/02/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề cương Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương, các vụ, đơn vị thuộc UBDT.