Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

04:44 PM 22/06/2017 |  Lượt xem: 4803 |  In bài viết | 

(Ảnh minh họa)

Quyết định 900/QĐ-TTg có hiệu lực sau khi Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực.

Theo Quyết định 900, Thủ tướng phê duyệt danh sách gồm 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.

PV