Vụ Địa phương III

02:16 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6320 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Địa phương III

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3820684

Emailvudiaphuong3@cema.gov.vn

Quyết định số 248/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III

Huỳnh Thị SômaLy
Vụ trưởng

Lý Khon
Phó Vụ trưởng(Xin bổ xung ảnh sau)

Nhan Xuân Thanh
Trưởng phòng 
Phòng Địa Bàn

Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Trưởng phòng 
Hành chính - Tổng hợp


(Xin bổ xung ảnh sau)


Thạch Thế Phong
Phó Trưởng phòng 
Phòng Địa Bàn

(Xin bổ xung ảnh sau)


Thiều Quang Trí Hưng
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Tổng hợp