Vụ Địa phương II

12:00 AM 08/01/2021 |   Lượt xem: 13992 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

 

 

Điểu Mưu
Phó Vụ trưởng

Phạm Thị Phước An
Phó Vụ trưởng

   

 

Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II

(Thông tin được cập nhật ngày 02/12/2019, nếu có sự thay đổi xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)