Các hoạt động của Ban Dân tộc về giáo dục, tuyên truyền, pháp luật và kinh tế - xã hội

06:13 PM 13/10/2015 |   Lượt xem: 536539 |   In bài viết | 
Đ/c Hà Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh bàn giao Khung dệt cho các hộ gia đình 2 xã

Đ/c Hà Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh bàn giao Khung dệt cho các hộ gia đình 2 xã

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố phát biểu khai mạc

Ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố phát biểu khai mạc

Đ/c Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Đ/c Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Thành viên của 02 câu lạc bộ ra mắt trước toàn thể hội nghị

Thành viên của 02 câu lạc bộ ra mắt trước toàn thể hội nghị

Các đại biểu trao đổi nhiệm vụ năm học mới với GV, HS và phụ huynh HS

Các đại biểu trao đổi nhiệm vụ năm học mới với GV, HS và phụ huynh HS

Đồng chí Lãnh Thế Vinh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao tặng lẵng hoa cho nhà trường

Đồng chí Lãnh Thế Vinh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao tặng lẵng hoa cho nhà trường

UBDT (www.ubdt.gov.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: