Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/TB-UBDT 28/04/2017 Về thời gian nghỉ nhân kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đât nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và Quốc tế lao động 01/5 (thay thế Thông báo số 35/TB-UBDT ngày 24/4/2017)
28/GM-UBDT 27/04/2017 Dự họp Lãnh đạo Ủy ban với thủ trưởng các Vụ, đơn vị về kiểm điểm kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2017
218/QĐ-UBDT 27/04/2017 Phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương nhiệm kỳ 2016 - 2021
374/UBDT-VP 27/04/2017 V/v tăng cường nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi dịp lễ 30/4 và 01/5
358/UBDT-PC 25/04/2017 V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: