Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1445/BC-UBDT 27/10/2020 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
1437/UBDT-TCCB 26/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư của Bộ Nội vụ
1438/UBDT-KHTC 26/10/2020 V/v tham gia ý kiến đối với danh mục dự kiến các chuyên đề phục vụ việc thẩm định Quy hoạch vùng ĐBSCL
1436/GM-UBDT 23/10/2020 Dự Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2020
1422/TB-UBDT 22/10/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 43 năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: