Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2018/TT-UBDT 15/08/2018 Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
914/UBDT-CSDT 15/08/2018 V/v nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng
912/UBDT-VPCTCTDT 15/08/2018 Về việc chuẩn bị tham luận Hội thảo của Chương trình CTDT/16-20
903/UBDT-KHTC 14/08/2018 v/v góp ý Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)
902UBDT-TH 14/08/2018 Tình hình thực hiện dự án ĐTCB năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ và dự toán kinh phí 2019.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: