Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1645/BC-UBDT 25/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của Thủ tướng Chính phủ về “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” năm 2020
706/QĐ-UBDT 25/11/2020 Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị tham gia phục vụ Đoàn đại biểu đi dâng hương tại Đền thờ các Vua hùng, tỉnh Phú Thọ
1633/UBDT-KHTC 24/11/2020 V/v nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021
1631/UBDT-ĐPI 24/11/2020 V/v kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định số 1672/QĐ-TTg; Quyết định số 2086/QĐ-TTg
1625/UBDT-CSDT 23/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: