Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
397/UBDT-CSDT 22/04/2019 V/v gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
386/UBDT-KHTC 19/04/2019 V/v góp ý dự thảo phiếu hỏi điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS 2019
388/UBDT-KHTC 19/04/2019 V/v đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
389/UBDT-ĐPI 19/04/2019 V/v khảo sát thực tế xây dựng Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP
09/TTR-UBDT 19/04/2019 Tờ trình Về tiếp đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia đến chào xã giao

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: