Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1242/BC-UBDT 25/09/2020 Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
1243/TB-UBDT 25/09/2020 Thông báo Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020
1246/TTR-UBDT 25/09/2020 Tờ trình về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn haofn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
555/QĐ-UBDT 25/09/2020 Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
1251/UBDT-TCCB 25/09/2020 V/v lựa chọn đại biểu 53 dân tộc thiểu số tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: