Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
269/QĐ-UBDT 18/05/2018 Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo quốc gia thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2020 - 2025.
51/TB-UBDT 18/05/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 20 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 năm 2018
513/UBDT-VP 18/05/2018 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP
512/UBDT-TT 18/05/2018 V/v cử đại biểu tham dự “Hội nghị sơ kết triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới”
509/UBDT-VP135 18/05/2018 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo cấp huyện về Chương trình 135 (tỉnh Lào Cai)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: