Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1411/UBDT 15/11/2019 V/v kiểm tra tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo và khảo sát các dự án định canh định cư thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1412/UBDT-KHTC 15/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
1413/UBDT-CSDT 15/11/2019 V/v đề nghị của tỉnh Lai Châu sử dụng nguồn vốn còn dư của Quyết định 755/QĐ-TTg, 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1414/UBDT-TCCB 15/11/2019 V/v hiệp y khen thưởng đối với Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
154/GM-UBDT 14/11/2019 Giấy mời Dự họp chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc Việt Nam - Lào"

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: