Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
407/QĐ-UBDT 24/06/2019 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc năm 2019 của Học viện Dân tộc
85/BC-UBDT 24/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
652/UBDT-TT 21/06/2019 V/v phối hợp tổ chức tập huấn Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia
656/UBDT-PC 21/06/2019 V/v góp ý vào hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
83/BC-UBDT 21/06/2019 Báo cáo Kết quả 06 năm thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao"

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: