Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
854/GM-UBDT 15/07/2020 Giấy mời Dự họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
855/GM-UBDT 15/07/2020 Giấy mời Dự họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
863/UBDT-CSDT 15/07/2020 V/v xử lý kiến nghị của địa phương
358/QĐ-UBDT 14/07/2020 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm của Ủy ban Dân tộc
849/UBDT-CSDT 14/07/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: