Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1503/UBDT-TCCB 10/12/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP của Chính phủ
1501/UBDT-KHTC 10/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động.
1498/UBDT-CSDT 07/12/2018 V/v ý kiến đối với kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk
1497/UBDT-KHTC 07/12/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
1472/UBDT-KHTC 06/12/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: