Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/UBDT-KHTC 22/01/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
83/UBDT-PC 22/01/2020 V/v tham gia ý kiến tổng kết thi hành các Luật
84/UBDT-KHTC 22/01/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
55/QĐ-UBDT 22/01/2020 Quyết định Về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng
85/UBDT-TT 22/01/2020 V/v Góp ý dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu DTTS lần thứ II năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: