Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2349/TB-UBDT 07/01/2023 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về xây dựng Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025
2356/TB-UBDT 30/12/2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc năm 2023
1002/QĐ-UBDT 29/12/2022 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
903/QĐ-UBDT 01/12/2022 Quyết định V/v phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
2063/TB-UBDT 29/11/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Uỷ ban Dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: