Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
825/UBDT-PC 24/06/2021 v/v phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
826/UBDT-PC 24/06/2021 v/v phối hợp duy trì mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
827/UBDT-PC 24/06/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới
814/BC-UBDT 23/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2021
818/UBDT-KHTC 23/06/2021 V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: