Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1256/UBDT-VP 18/10/2018 V/v không tổ chức Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 42 năm 2018
1255/UBDT-BGDĐT 18/10/2018 Về việc Đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018
1231/UBDT-CSDT 17/10/2018 V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 26 của UBTVQH (tỉnh Quảng Ninh)
1233/UBDT-CSDT 17/10/2018 V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 26 của UBTVQH (tỉnh Điện Biên)
1234/UBDT-CSDT 17/10/2018 V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 26 của UBTVQH (thành phố Hà Nội)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: