Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
653/UBDT-PC 05/06/2020 V/v nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020
654/UBDT 05/06/2020 V/v Tham gia ý kiến kết quả pháp điển đề mục "Quốc phòng"
650/UBDT-DTTS 04/06/2020 V/v nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
651/UBDT-DTTS 04/06/2020 V/v phân bổ số lượng đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
643/UBDT-PC 03/06/2020 V/v đề nghị phối hợp tổ chức hội thi khu vực Nam Bộ

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: