Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1384/UBDT-PC 15/11/2018 V/v góp ý về danh mục VBQPPL thực hiện pháp điển
1383/UBDT-PC 15/11/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam
1380/UBDT-TTTT 14/11/2018 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về thu nhập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
1381/UBDT-TTTT 14/11/2018 Về việc trả lời Công văn số 2770/BCA-A05 ngày 01/11/2018 của Bộ Công An
1377/UBDT-DTTS 13/11/2018 V/v Đề nghị phát sóng trực tiếp chương trình "Điểm tựa của bản làng"

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: