Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/TB-UBDT 20/01/2021 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiểu biểu năm 2020
68/UBDT-TH 19/01/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2022
70/UBDT-KHTC 19/01/2021 V/v tham gia ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ giao thông vận tải
27/QĐ-UBDT 19/01/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
63/TB-UBDT 18/01/2021 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: