Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/GM-UBDT 15/12/2017 Dự họp Trưởng bộ phận phục vụ các Đoàn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2017”
179/BC-UBDT 14/12/2017 Tình hình công tác dân tộc tháng 11 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017
1395/UBDT-KHTC 14/12/2017 V/v: Rà soát, đánh giá các vướng mắc và kiến nghị sửa đổi bổ sung Thông tư số 55/2016/TT-BTC, Thông tư số 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
1396/UBDT-KHTC 14/12/2017 V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
99/GM-UBDT 13/12/2017 Về việc mời tham dự Tọa đàm “Chính sách Dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: