Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/UBDT-DTTS 16/01/2018 Về việc phối hợp và hướng dẫn triển khai triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (gửi UBND các tỉnh, thành phố)
40/UBDT-DTTS 16/01/2018 V/v Hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, CMND và tờ khai CCCD
04/GM-UBDT 15/01/2018 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc
26/UBDT-TT 15/01/2018 V/v Phối hợp tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy.
27/UBDT-CSDT 15/01/2018 V/v giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: