Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1398/BC-BCĐ 25/09/2021 Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 23/9/2021
1399/BC-BCĐ 25/09/2021 Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 24/9/2021
1380/BC-UBDT 24/09/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021
1394/UBDT-TCCB 24/09/2021 V/v hiệp y khen thưởng
641/QĐ-UBDT 24/09/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toang quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: