Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
793/UBDT-TCCB 19/07/2018 về việc cử công chức tham gia dự tuyển lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung
792/UBDT-CSDT 19/07/2018 V/v tham gia góp ý Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020
794/UBDT-HTQT 19/07/2018 V/v đề xuất tham gia các điều ước quốc tế trong khuôn khổ Sự kiện Điều ước quốc tế 2018
795/UBDT-CSDT 19/07/2018 V/v kiểm tra tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo vè khảo sát, xác định nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 2085 và 2086 (tại Hà Giang, Sơn La)
796/UBDT-CSDT 19/07/2018 V/v kiểm tra tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo vè khảo sát, xác định nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 2085 và 2086 (tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: