Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/GM-UBDT 19/07/2017 Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
432/QĐ-UBDT 19/07/2017 Về việc tổ chức đón tiếp Đoàn học sinh Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng
681/UBDT-ĐPI 19/07/2017 V/v thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
55/TB-UBDT 18/07/2017 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc từ năm 2018
429/QĐ-UBDT 18/07/2017 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030",đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, giao trực tiếp

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: