Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1265/UBDT-VP 29/09/2020 V/v gửi báo cáo kết quả công tác tháng 9 và đề xuất, kiến nghị
1266/GM-UBDT 29/09/2020 Giấy mời Dự Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật
1267/BC-UBDT 29/09/2020 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
1268/UBDT-CSDT 29/09/2020 V/v tham gia Đoàn khảo sát đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020
1269/UBDT-CSDT 29/09/2020 V/v thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi tại 03 xã thuộc huyện đảo Phú Quý đối với chương trình tín dụng hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: