Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
949/UBDT-TTTT 22/08/2019 V/v góp ý về dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
941/UBDT-KHTC 21/08/2019 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.
585/QĐ-UBDT 21/08/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 02 dự án “Xây dựng mô hình đào tạo nghề chế biến phế phụ phẩm nông nghiệp và cỏ làm thức ăn thô xanh cho bò, cho 35 và 40 lao động nông thôn theo chuỗi 4 nhà, tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”, thuộc Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2019
114/BC-UBDT 20/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
932/UBDT-KHTC 20/08/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Tình hình KTXH năm 2019, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2020.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: