Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
325/QĐ-UBDT 27/05/2019 Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”
332/QĐ-UBDT 27/05/2019 Quyết định Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lần thứ III, năm 2019)
522/UBDT-KHTC 24/05/2019 V/v Góp ý Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
523/UBDT-KHTC 24/05/2019 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
43/TB-UBDT 24/05/2019 Thông báo số lượng, danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: