Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/TB-UBDT 20/04/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 16 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 năm 2018
42/TB-UBDT 20/04/2018 Về việc tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện từ năm 2019
43/TB-UBDT 20/04/2018 V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức không qua thi tuyển làm việc tại Vụ Hợp tác quốc tế
390/UBDT-DTTS 20/04/2018 V/v trao đổi cách ghi thành phần dân tộc
393/UBDT-VP135 20/04/2018 về việc hỗ trợ cho 02 huyện nghèo tỉnh Khánh Hòa theo QĐ số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: