Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/UBDT-KHTC 13/01/2017 V/v góp ý về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050
30/UBDT-PC 13/01/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
31/UBDT-PC 13/01/2017 V/v Xin ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo Thông tư
29/UBDT-PC 13/01/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
27/UBDT-KHTC 13/01/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Quyết định 20/2016/QĐ-TTg.

LIÊN KẾTTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: