Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
50/BC-UBDT 25/04/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc từ ngày 01/01/2016 đến 24/4/2019
409/UBDT-TTTT 25/04/2019 V/v góp ý Dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia
410/UBDT-TTTT 25/04/2019 V/v thẩm định cấp độ hệ thống thông tin của Ủy ban Dân tộc
411/UBDT-VP135 25/04/2019 V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025
233/QĐ-UBDT 24/04/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu phục vụ đón đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: