Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
426/QĐ-UBDT 18/07/2018 Phê duyệt Kế hoạch đón, tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
425/QĐ-UBDT 18/07/2018 Phê duyệt Kế hoạch đón, tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái
778/UBDT-KHTC 18/07/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
781/UBDT-DTTS 18/07/2018 V/v báo cáo kết quả triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em
783/UBDT-PC 18/07/2018 V/v góp ý danh mục văn bản thực hiện pháp điển Đề mục "Tiếp công dân"

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: