UBDT: Diễn tập phát hiện và ứng cứu sự cố mã độc tấn công máy chủ Cổng thông tin của cơ quan

04:00 PM 26/12/2023 |   Lượt xem: 11789 |   In bài viết | 

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số phát biểu khai mạc buổi diễn tập

Tham dự buổi diễn tập có ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT; công chức, viên chức phụ trách quản trị các hệ thống thông tin, chuyên trách công nghệ thông tin của các vụ, đơn vị; cùng toàn thể viên chức của Trung tâm Chuyển đổi số, Đội ứng cứu mạng, máy tính (CEMACERT) của UBDT.

Tại buổi diễn tập, các học viên tham dự đã được trực tiếp hướng dẫn và thực hành trên Hệ thống giả lập quản trị Cổng thông tin điện tử của UBDT; khai thác hệ thống giám sát tập trung, rà quét mã độc tấn công, điều tra nguyên nhân và khôi phục hiện trạng hệ thống như thời điểm chưa bị tấn công.

Buổi diễn tập đã giúp các học viên nắm được một số hình thức tấn công chính vào các hệ thống cổng thông tin điện tử, cảnh báo, phát hiện, đưa ra giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và khôi phục hệ thông. Qua đó, đã giúp các học viên tăng cường nhận thức về an toàn, bảo mật thông tin, chủ động phòng chống, giảm thiểu rủi ro, phối hợp chặt chẽ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng cứu sự cố máy tính và đảm bảo an toàn thông tin mạng của UBDT.

Để kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, năm 2023, UBDT đã ban hành: Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của UBDT (Quyết định số 650/QĐ-UBDT ngày 31/8/2023); Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của UBDT (Quyết định số 796/QĐ-UBDT ngày 27/10/2023).