11:25 PM 24/01/2017 Lượt xem: 6003
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó có lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT), thực hiện chính sách dân tộc (CSDT). Nhân dịp năm mới, Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xung quanh định hướng thực hiện CTDT, CSDT năm 2017 và những năm tiếp theo.

02:21 PM 28/11/2016 Lượt xem: 2777
Triển khai Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 - 2025, Ủy ban Dân tộc đã và đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh liên quan phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

11:20 AM 27/09/2016 Lượt xem: 5285
Nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, không có việc làm và tương lai mù mịt phía trước, tất cả những điều này đã trở thành một vòng luẩn quẩn ở các làng, bản, thôn, buôn có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao tại vùng dân tộc thiểu số.

02:32 PM 21/09/2016 Lượt xem: 3423
Qua thực tế triển khai 19 tiêu chí của chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã bộc lộ nhiều tồn tại, nhiều tiêu chí thực hiện tại vùng đồng bằng thì phù hợp nhưng ở vùng núi, hải đảo lại không thể áp dụng.

03:00 PM 02/09/2016 Lượt xem: 3937
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc được nhân dân Việt Nam thực hiện thành công trong tháng 8/1945 như một điều tất yếu hợp với quy luật phát triển xã hội. Cuộc cách mạng đó cũng khẳng định những giá trị phổ quát luôn đồng hành cùng nhau: Quyền con người luôn đồng hành với quyền dân tộc và Hòa bình gắn chặt với độc lập dân tộc.

09:28 AM 29/08/2016 Lượt xem: 3117
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

04:42 PM 24/08/2016 Lượt xem: 3023
Qua thông tin báo chí và thực tiễn gần đây cho thấy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn tồn tại, có xu hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thậm chí cả khu vực đô thị.

03:14 PM 17/08/2016 Lượt xem: 2313
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2016.

09:32 AM 15/08/2016 Lượt xem: 1518
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.