04:21 PM 25/05/2022  Lượt xem: 4785
Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021).

 02:49 PM 19/05/2020  Lượt xem: 10789
Sáng 19/5, thông qua hệ thống Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS). Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của Ủy ban Dân tộc (UBDT) theo từng lĩnh vực đều có kết quả tăng và khá tốt so với năm 2018.

 02:30 PM 18/02/2020  Lượt xem: 10100
Ngày 18/02/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo, chuyên viên theo dõi CCHC các vụ, đơn vị.

 02:39 PM 23/10/2019  Lượt xem: 9277
Ngày 23/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBDT tổ chức phiên họp để tập huấn, hướng dẫn ban hành, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT.

 03:04 PM 26/08/2019  Lượt xem: 8121
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại điện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT và đại diện đơn vị tư vấn. Vụ Địa phương II, III dự họp qua hệ thống trực tuyến.

 03:37 PM 17/07/2019  Lượt xem: 8238
Để nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số và lập hồ sơ điện tử, ngày 17-18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV và ứng dụng chữ ký số, lập hồ sơ điện tử trên Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 02:43 PM 20/06/2019  Lượt xem: 10398
Sáng ngày 20/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị.

 12:14 PM 14/03/2019  Lượt xem: 9089
Sáng 14/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và công tác CCHC quý I năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của UBDT chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC của các vụ, đơn vị. Vụ Địa phương II và III tham dự qua hệ thống hội nghị truyền hình.

 03:18 PM 13/06/2018  Lượt xem: 10415
Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 với mục tiêu nhằm đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm.