03:04 PM 26/08/2019  Lượt xem: 922
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại điện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT và đại diện đơn vị tư vấn. Vụ Địa phương II, III dự họp qua hệ thống trực tuyến.

 03:37 PM 17/07/2019  Lượt xem: 1020
Để nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số và lập hồ sơ điện tử, ngày 17-18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV và ứng dụng chữ ký số, lập hồ sơ điện tử trên Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 02:43 PM 20/06/2019  Lượt xem: 2298
Sáng ngày 20/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị.

 12:14 PM 14/03/2019  Lượt xem: 1629
Sáng 14/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và công tác CCHC quý I năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của UBDT chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC của các vụ, đơn vị. Vụ Địa phương II và III tham dự qua hệ thống hội nghị truyền hình.

 03:18 PM 13/06/2018  Lượt xem: 2147
Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 với mục tiêu nhằm đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm.

 11:20 PM 07/05/2018  Lượt xem: 2873
Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung quan trọng của một trong ba đột phá chiến lược của Đảng, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm củng cố, phát triển nền hành chính nước nhà liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

 12:24 PM 03/05/2018  Lượt xem: 2336
Sáng 2-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017).

 07:32 PM 06/04/2018  Lượt xem: 2729
Ngày 4/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo (ĐGH CĐBC) trong hoạt động của cơ quan UBDT. Thành phần dự họp bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên được giao thực hiện Đề án của 12 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.