Khánh Hòa: Kiểm kê trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

08:19 PM 07/01/2021 |   Lượt xem: 466 |   In bài viết | 

Hiện nay, trong nhiều công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp tỉnh, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy y phục cổ truyền của người Raglai.

Theo đó, việc kiểm kê sẽ được thực hiện ở 6 huyện, thị xã, thành phố có 3 DTTS Raglai, Êđê, T’rin sinh sống lâu đời gồm: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh.

Đoàn kiểm kê sẽ điều tra, phỏng vấn trực tiếp các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân, người biết hoặc đang lưu giữ trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số...; tìm hiểu về các ngành nghề, tài liệu, hiện vật, tín ngưỡng liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Qua đó, Sở sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sưu tầm, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, việc kiểm kê hoàn thành vào tháng 12 để sở báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

(baodantoc.vn)