LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 17/07/2017 đến 21/07/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 17/7/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tỉnh Sóc Trăng

 

Vụ ĐPIII

 

Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

Tỉnh Sóc Trăng

 

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ Tây Nguyên

Vụ ĐPII

 

Tỉnh Gia Lai

8h00

TT, PCN

Hà Hùng

Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng chính phủ làm việc với Tỉnh Sơn La

 

Vụ Chính sách Dân tộc

 

UBND tỉnh Sơn La

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Giảng bài cho lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 66 cho đối tượng 1

 

 

Học viện Quốc phòng

14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập BCĐ Tây Nguyên

Vụ ĐPII

 

Tỉnh Gia Lai

Thứ Ba

Ngày 18/7/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tỉnh Sóc Trăng

 

Vụ ĐPIII

 

Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

Tỉnh Sóc Trăng

 

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

 

 

Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

8h00

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đến thăm và ủng hộ (tiền mặt) cho Quỹ Khuyến học của tỉnh Hòa Bình Văn phòng Ủy ban Công chức giúp việc TT, PCN TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

15h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng (18-21/7/2017)

 

 

TP Hồ Chí Minh; tỉnh Lâm Đồng

Thứ Tư

Ngày 19/7/2017

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Vụ KH-TC về nội dung liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020

Vụ KH-TC

Lãnh đạo Vụ KH-TC

Phòng họp nhà D

Thứ Năm

Ngày 20/7/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Chủ trì Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

Vụ Tổng hợp, VPUB

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Họp Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý II năm 2017

 

 

Trụ sở NHCSXH

Thứ Sáu

Ngày 21/7/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

Vụ TCCB

- Các đồng chí ủy viên BCSĐ Ủy ban;

- BCH Đảng ủy cơ quan;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Hội trường nhà C

8h30

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Họp về Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2021” Vụ Tuyên truyền Theo Giấy mời Phòng họp số 04, trụ sở VPCP
8h30

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Chủ trì họp Tổ Soạn thảo Đề án: ‘’Hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt” Vụ CSDT, Văn phòng Ủy ban - Các thành viên Tổ Soạn thảo theo QĐ số 396/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ngày 05/7/2017 Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

- Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan;

- Ủy viên UBKT Đảng ủy;

- Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT;

- Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan UBDT.

Hội trường nhà C

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 17/7/2017 đến 21/7/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
17/7/2017

Thứ 3
18/7/2017

Thứ 4
19/7/2017

Thứ 5
20/7/2017

Thứ 6
21/7/2017

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng –
Phụ trách
 Hà Việt Quân

Sáng: 8h30’ Họp Vụ Tháng 7

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Thứ trưởng Đinh Quế Hải về kế hoạch tổ chức diễn đàn 2017

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp trực tuyến với Đại học Thái Nguyên

Chiều: 18h30’ Dự buổi chia tay Trưởng Đại diện UN WOMEN

Đi thực tế lớp Quản lý Nhà nước tại Bắc Giang

 

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp với UNDP

 

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Dự kiến Dự Hội thảo Nhân quyền

Chiều: Dự kiến Dự Hội thảo Nhân quyền

 

Sáng: Dự kiến Dự Hội thảo Nhân quyền

Chiều: Dự kiến Dự Hội thảo Nhân quyền

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Sáng: Làm việc với phòng Hành chính – Trị Sự;

Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc;

 

Chiều:  Làm việc với phòng Biên tập – Phóng viên.

Sáng: Duyệt bông TCDT số tháng 7 năm 2017 đưa đi in;

Chiều: Giải quyết công việc.

 

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Giải quyết công việc.

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CT 135

Chánh Văn phòng
Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Nga
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.

TRUNG TÂM THÔNG TIN

 Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Họp CBCCTTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Họp CBCCTTTT

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Họp CBCCTTTT

Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ Trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

9h00: Họp với Công ty Cổ phần đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành  về công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc.

Giải quyết công việc

8h00: Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

 

Hội trường Nhà C - UBDT

8h00: Dự hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hội trường Nhà C - UBDT

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

8h00: Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

Hội trường Nhà C - UBDT

8h00: Dự hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

 Hội trường Nhà C - UBDT

14h00: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hội trường Nhà C -  UBDT

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.

14h00: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hội trường Nhà C - UBDT

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Nghỉ phép Nghỉ phép
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Đi dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tổ chức tại tỉnh Gia Lai 

Tiếp tục công tác tại tỉnh Gia Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

     Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Hội nghị sơ kết CTDT 6 tháng đầu năm của Ủy ban Dân tộc (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương II

 

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội Chi bộ Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng   Phạm Thị Phước An

Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Hội nghị sơ kết CTDT 6 tháng đầu năm của Ủy ban Dân tộc (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Vụ Địa phương II nhiệm kỳ 2017-2022 Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn Nghỉ phép

VỤ TUYÊN TRUYỀN

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc với CV Vụ HCSN Bộ Tài Chính về kinh phí các báo thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Họp liên tịch về tiếp nhận cán bộ

Dự Hội nghị Công đoàn Vụ Tuyên truyền

Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

Chiều: Dự kiến làm việc về Đề án Radio tại VPCP

Sáng: Dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược Chiều: Làm việc với Vụ Địa phương VPCP về Đề án Tuyên truyền

     Phó Vụ trưởng
Hoàng Xuân Định

Dự Hội thào về người cao tuổi

Dự Hội thào về người cao tuổi

Dự Hội nghị Công đoàn Vụ Tuyên truyền

 

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Giải quyết công việc chuyên môn 

Phó Vụ trưởng   Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Họp liên tịch về tiếp nhận cán bộ

Dự Hội nghị Công đoàn Vụ Tuyên truyền Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Phó Vụ trưởng   Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn
Họp liên tịch về tiếp nhận cán bộ Dự Hội nghị Công đoàn Vụ Tuyên truyền Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Làm việc với Vụ Địa phương VPCP về Đề án Tuyên truyền
Phó Vụ trưởng  
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn
Họp liên tịch về tiếp nhận cán bộ  Dự Hội nghị Công đoàn Vụ Tuyên truyền  Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Giải quyết công việc chuyên môn

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại tỉnh Sóc Trăng

Chủ trì họp giao ban tuần 29

 Chủ trì đón tiếp Đoàn học sinh DTTS tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng

 

Chỉ đạo góp ý về Quy chế phân cấp quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của UBDT;

Chỉ đạo hoàn chỉnh ký ban hành Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Vụ và lãnh đạo Phòng

Dự Hội nghị (trực tuyến) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình dân di cư tự do tại địa phương (công văn 909/VPCP-NN ngày 04/7/2017 của Văn phòng CP)

Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch phục vụ Lãnh đạo Ủy ban thăm, chúc Tết Haji của đồng bào Chăm tỉnh An Giang; Lễ Sen ĐônTa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

    Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tiếp công dân tháng 7/2017

Dự công bố Quyết định thanh tra thực hiện một số chính sách tại tỉnh Sóc Trăng

Chỉ đạo Phòng ĐB nắm tình hình và báo cáo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng DTTS và miền núi �c Khmer Nam Bộ

 

Dự Hội nghị (trực tuyến) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

 

Chỉ đạo Phòng Địa Bàn dự thảo báo cáo CTDT tháng 7/2017;

Chỉ đạo các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022 

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Giải quyết công việc

Dự họp giao ban tuần 29;

 Đón tiếp Đoàn học sinh DTTS tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng

 

Chủ trì báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 7/2017

-Dự Hội nghị (trực tuyến) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

- Chỉ đạo Phòng Hành chính -TH dự thảo báo cáo CTDT tháng 7/2017

Chỉ đạo báo cáo tuần 29;

 

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Bùi Văn Lịch

08h30: Làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Trúc Bạch về việc giải quyết các vướng mắc trong việc thuê trụ sở số 141 Hoàng Hoa Thám

08h30: Làm việc với các Vụ, đơn vị được giao thực hiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ năm 2017

 

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

08h00: Dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

14h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

    Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

08h30: Làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Trúc Bạch về việc giải quyết các vướng mắc trong việc thuê trụ sở số 141 Hoàng Hoa Thám

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

Giải quyết công việc

 Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT

14h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

 Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc 8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBDT Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Q. Giám đốc
Trần Trung

- 8h30’: Chủ trì hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 Nhà A.

- 14h00’: Họp triển khai thực hiện Đề án 402 sau Hội thảo tham vấn tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-16h00’: Làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan về báo cáo của đồng chí Nguyễn Anh Sơn tại Hội trường tầng 3 Nhà A

- 8h30’: Tham dự Hội nghị Tổ Công đoàn khối Phòng số 1, nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-14h00’: Tham dự Hội thảo góp ý phiếu điều tra của Dự án Bảo vệ môi trường năm 2017 do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

 

- 8h30’: Họp Liên tịch; Đảng ủy Học viện (mở rộng) định kỳ tháng 7/2017 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-10h00’: Duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-14h00’: Họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

-8h00’: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h00’: Thẩm định dự toán kinh phí quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Học viện Dân tộc chủ trì tại Phòng họp tầng 2 Nhà A.

-8h00': Tham dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến về danh sách nhân sự quy hoạch cấp chiến lược dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h00’: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại 80 Phan Đình Phùng.

    

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

-8h30’: Họp tại Học viện Quản lý Giáo dục.

-16h00’: Làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan về báo cáo của đồng chí Nguyễn Anh Sơn tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-8h30’: Tham dự Hội nghị Tổ Công đoàn khối Phòng số 3, nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường tầng 2 nhà A.

-14h00’: Làm việc với Vụ Công chức, Viên chức của Bộ Nội vụ về việc chuyển ngạch và nâng một bậc lương.

- 8h30’: Họp Liên tịch; Đảng ủy Học viện (mở rộng) định kỳ tháng 7/2017 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

-10h00’: Duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

- 14h00’:Giải quyết công việc.

8h00’: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h00’: Thẩm định dự toán kinh phí quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Học viện Dân tộc chủ trì tại Phòng họp tầng 2 Nhà A.

-15h00’:Họp với Tạp chí Nghiên cứu dân tộc Phòng họp tầng 2 Nhà A.

- 16h00’:Họp Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Bộ 2016 về người Khmer tại Phòng họp tầng 2 Nhà A.

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

- 8h30’: Tham dự hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 Nhà A.

- 14h00’: Họp triển khai thực hiện Đề án 402 sau Hội thảo tham vấn tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

- 16h00’: Tham dự họp chi bộ khối Trung tâm Phòng họp tầng 2 Nhà A.

- 8h30’: Tham dự Hội nghị Tổ Công đoàn khối Trung tâm, nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường Nhà C.

-14h: Họp triển khai biên soạn Chương trình bồi dưỡng lớp Campuchia tại Hội trường tầng 2 Nhà A. 

- 8h30’: Họp Liên tịch; Đảng ủy Học viện (mở rộng) định kỳ tháng 7/2017 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

- 14h00’:Giải quyết công việc

-8h00’: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h00’:Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Nghỉ phép

- 8h00’: Giải quyết công việc.

-14h00’: Tham dự Hội nghị Tổ Công đoàn khối Phòng số 2, nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường Nhà C.

- 8h30’: Họp Liên tịch; Đảng ủy Học viện (mở rộng) định kỳ tháng 7/2017 tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

- 14h00’:Giải quyết công việc.

-8h00’: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

- 14h00’: Giải quyết công việc.
Giải quyết công việc