LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(25/6)

8h00
(Cả ngày)

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Văn phòng UB

 

Hội trường Trung ương, số 1 Hùng Vương, HN

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc khu vực miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2018

Văn phòng UB

Theo kế hoạch

Tỉnh Tây Ninh

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 khu vực các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Văn phòng UB

 

Tỉnh Thái Nguyên

Từ ngày 23/6 đến  06/7/2018

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Trưởng Đoàn công tác đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo kế hoạch

Australia

Thứ Ba
(26/6)

8h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Nghe vụ KHTC báo cáo về nội dung chuẩn bị xây dựng KH, dự toán NSNN năm 2019; KH tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Chánh Văn phòng Ủy ban, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Phòng họp nhà D

 

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Làm việc với Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Lãnh đạo Học viện Dân tộc.

Hội trường nhà C

Thứ Tư
(27/6)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp  Ban Cán sự Đảng Ủy ban nghe báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ và báo cáo của Ban Cán sự Đảng báo cáo Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng BCSĐ & ĐU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Lãnh đạo Văn phòng BCSĐ & ĐU;

- Chánh Văn phòng Ủy ban, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Phòng họp nhà D

Thứ Năm
(28/6)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019; Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị;

- Đại diện VP BCS Đảng và ĐU, Công đoàn Ủy ban.

Hội trường nhà C

16h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Chủ trì “Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hạnh giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc”

Văn phòng UB, Vụ Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh dự trực tuyến.

- Đại diện Ban Thường vụ Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng Hành chính - Thư ký.

Hội trường nhà C

Thứ Sáu
(29/6)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I, Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK, TP VTLT.

Phòng họp nhà D

9h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp Đoàn cán bộ đi bồi dưỡng tại Canada

Văn phòng UB

 

Phòng họp tầng G, Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 25/6/2018 đến 29/6/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(25/6)

Thứ 3
(26/6)

Thứ 4
(27/6)

Thứ 5
(28/6)

Thứ 6
(29/6)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
         
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
         
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
         

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

         

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Báo cáo tổng hợp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (Thành phần: Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ) Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Báo cáo tổng hợp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Đi công tác nước ngoài Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Báo cáo tổng hợp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Báo cáo lãnh đạo Ủy ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Báo cáo lãnh đạo Ủy ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Đi công tác tại Úc

Đi công tác tại Úc

Đi công tác tại Úc

Đi công tác tại Úc

Đi công tác tại Úc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

 

 

 

 

 

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ triển khai công tác tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Họp Vụ hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra phục vụ đoàn kiểm tra 716 Bộ Chính Trị

Làm việc về xây dựng Đề án cấp ấn phẩm báo chí

Họp thống nhất xây dựng Đề cương phòng truyền thống

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ triển khai công tác tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Họp Vụ hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra phục vụ đoàn kiểm tra 716 Bộ Chính Trị Họp thống nhất đề cương phát hành sách tuyên truyền chính sách dân tộc Họp thống nhất xây dựng Đề cương phòng truyền thống

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Họp Vụ hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra phục vụ đoàn kiểm tra 716 Bộ Chính Trị Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại các tỉnh Đắk Nông

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo xây dựng các báo cáo 6 tháng đầu năm 2018: QCDC, BVCT NB

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo, Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban công tác dân tộc năm 2018; tổng hợp các ý kiến và hoàn thiện BC tình hình CTDT, kết quả thực hiện CSDT địa bàn 10 tỉnh khu vực MT-TN Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2019 của Vụ theo yêu cầu của Vụ Kế hoạch -Tài chính; Tiếp nhận nhiệm vụ công tác từ BCĐ Tây Nguyên Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Chỉ đạo xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại các tỉnh Gia Lai Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia Đoàn UBDT đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia theo Đề án 165

Tham gia Đoàn UBDT đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia theo Đề án 165

Tham gia Đoàn UBDT đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia theo Đề án 165

Tham gia Đoàn UBDT đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia theo Đề án 165

Tham gia Đoàn UBDT đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia theo Đề án165

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Công tác các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng

Công tác các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng

Công tác các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng

Công tác các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng;

Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp báo cáo tuần 26

 

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác tại Hà Giang

Đi công tác tại Hà Giang

Đi công tác tại Hà Giang

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Đi công tác Đi công tác Đi công tác Đi công tác Đi công tác

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ

Tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ

Tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ

Đi công tác tại Quảng Ninh

Đi công tác tại Quảng Ninh

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Đi công tác tại Lạng Sơn

Đi công tác tại Lạng Sơn

Đi công tác tại Lạng Sơn

Đi công tác tại Quảng Ninh Đi công tác tại Quảng Ninh

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Đi công tác tại Quảng Ninh Đi công tác tại Quảng Ninh

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp triển khai CSDL DTTS các BDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Dự Hội nghị Liên hiệp thư viện VN

Dự Hội nghị Liên hiệp thư viện VN

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Đi công tác Australia

Đi công tác Australia

Đi công tác Australia

Đi công tác Australia

Đi công tác Australia

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn