LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 18/9 đến 22/9/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(18/9)

8h00

BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến

- Chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

- Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào

Vụ Hợp tác Quốc tế

Theo kế hoạch

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

8h00

TT, PCN
Hà Hùng

Dự Đại hội Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số

 

 

Hội trường nhà C

16h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Tiếp đoàn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UB,Vụ DTTS

Theo kế hoạch

Nhà khách 299, Bộ Quốc phòng

Thứ Ba
(19/9)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(20/9)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền

 

 

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(21/9)

8h00

BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ

Văn phòng BCSĐ, Đảng ủy và Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng BCSĐ, Đảng ủy.                

Phòng họp nhà D

Thứ Sáu
(22/9)

8h00

BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017

Vụ Tuyên truyền

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Tập thể lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện lãnh đạo: Vụ KHTC, Vụ TCCB, VPUB.
Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Chủ trì Hội thảo góp ý Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam”

Trung tâm Thông tin

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 18/9 đến 22/9/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(18/9)

Thứ 3
(19/9)

Thứ 4
(20/9)

Thứ 5
(21/9)

Thứ 6
(22/9)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Xuân

Đi công tác tỉnh Thái Nguyên

Đi công tác tỉnh Thái Nguyên

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển 

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển (TT, PCN Hà Hùng chủ trì)

Họp Ban thường vụ Công đoàn về chuẩn bị Đại hội Công đoàn UBDT

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Đi công tác tại Thái Nguyên

Đi công tác tại Thái Nguyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng -
Phụ trách
Hà Việt Quân

Hội thảo Khu vực tại Thái Nguyên

Sáng: Hội thảo Khu vực Thái Nguyên

Chiều: Làm việc với CARE

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với chuyên gia World Bank

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Tiếp đoàn Thái Lan

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Hội thảo Khu vực tại Thái Nguyên

Công tác Bắc Kạn

Hội thảo Khu vực tại Thái Nguyên

Công tác Tuyên Quang

Đón tiếp đoàn Bộ Nội vụ Lào và Mặt trận Tổ quốc Lào

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Học An ninh Quốc phòng

Học An ninh Quốc phòng

Học An ninh Quốc phòng

Học An ninh Quốc phòng

Học An ninh Quốc phòng

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

8h00: Họp giao ban LĐUB

14h00. Họp  LĐ Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Đại hội Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

14h00. Họp  LĐ Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Đại hội Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

14h00. Họp  LĐ Vụ

Họp mở hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2017

Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp quốc gia đợt 4 lần 1

8h30: Đại hội Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

14h00. Họp  LĐ Vụ

Giải quyết công việc

8h00: Họp kiểm tra tiến độ các dự án ĐTCB năm 2017

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tập huấn về BVMT tại Kiên Giang

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Đại hội Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Đi công tác tại Thái Nguyên

Chuẩn bị nội dung Đại hội Chi bộ  Vụ Tuyên truyền

Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc 2017

Chiều: Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Giải quyết công việc

Chuẩn bị nội dung Đại hội Chi bộ  Vụ Tuyên truyền

Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc 2017

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg

Xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc 2017

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc 2017

Chiều: Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Sáng: Dự buổi kiểm tra của Đảng ủy cơ quan với Chi bộ Vụ Địa phương I

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Sáng: Dự buổi kiểm tra của Đảng ủy cơ quan với Chi bộ Vụ Địa phương I

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Đi công tác Thái Nguyên dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác DT và Ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa UBDT và Bộ Nội vụ Lào Đi công tác Thái Nguyên dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác DT và Ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa UBDT và Bộ Nội vụ Lào Dự kiến làm việc với VP886, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Theo dõi, tổng hợp nắm tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn phục vụ BC tuần

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Chỉ đạo xây dựng báo cáo công tác dân tộc quý III/ 2017 của khu vực và của đơn vị

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng BC chỉ đạo điều hành; CCHC; QCDC

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần 38

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng QIII/2017

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Công tác dân tộc quí III/2017

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017 của Chi bộ

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo kết quả Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Tham gia, phối hợp nhà tài trợ tặng quà cho một số hộ nghèo DTTS nhân dịp lễ Sen Đôn Ta tại tỉnh Bạc Liêu

Sáng: Chỉ đạo phòng Địa Bàn dự thảo báo cáo  Công tác dân tộc quí III/2017

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự họp giao ban tuần 38

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Chỉ đạo phòng HC-TH dự thảo báo cáo  Công tác dân tộc quí III/2017

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chỉ đạo báo cáo tuần 38

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đại hội Chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

HT tham vấn về KQ phân tích dữ liệu thứ cấp từ ĐTTTKTXH 53 DTTS

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Đại hội Chi bộ

Giải quyết công việc

Đi công tác tại Hòa Bình

Đi công tác tại Hòa Bình

Đi công tác tại Hòa Bình

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Đại hội Chi bộ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Đại hội Chi bộ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Tham dự Đoàn công tác của BT, CN tại tỉnh Thái Nguyên

Giải quyết công việc

Chủ trì Hội thảo xin ý kiến tiêu chí xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Tham dự Hội thảo xin ý kiến tiêu chí xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Tham dự Hội thảo xin ý kiến tiêu chí xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Dự Lễ ký Mou và Hội thảo quốc tế về công tác dân tộc của 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar tại Tỉnh Thái Nguyên

Sáng: Từ Thái Nguyên về Hà Nội

14h00: Làm việc với nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế tại phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Nghe báo cáo về kiểm kê, huỷ, thanh lý tài sản tại phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Họp Đảng ủy Học viện (mở rộng) định kỳ tháng 9/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Họp nghe báo cáo về kết quả tổng hợp hồ sơ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, bảo hiểm tiền lương tại phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp quý III tại Hội trường nhà C

14h30: Họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án 402 tại phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Chủ trì hội ý công tác tuần 39 tại phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Làm việc với Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại phòng họp tầng 2 nhà A

16h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

Sáng: Đi khám sức khỏe định kì

Chiều: Nghỉ phép

Đi công tác triển khai Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Tân Hiệp, Trà Củ, Trà Vinh

Đi công tác triển khai Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Tân Hiệp, Trà Củ, Trà Vinh

Đi công tác triển khai Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Tân Hiệp, Trà Củ, Trà Vinh

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Dự Lễ ký Mou và Hội thảo quốc tế về công tác dân tộc của 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar tại Tỉnh Thái Nguyên

Sáng: Từ Thái Nguyên về Hà Nội

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Giảng bài lớp Lào tại Hội trường nhà C

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Giải quyết công việc

14h00: Dự họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp quý III tại Hội trường nhà C Học viện Dân tộc

14h30: Dự họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án 402 tại phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Dự họp hội ý công tác tuần 39 tại phòng họp tầng 2 nhà A

8h00: Giải quyết công việc

15h00: Họp nhóm Dự án WorldBank về nghiên cứu khai thác CSDL điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2015 tại phòng làm việc

Làm việc tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

8h00: Giải quyết công việc

14h00: Chủ trì Seminar về đảm bảo chất lượng tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Họp với Vụ Tổng hợp về kiểm tra tiến độ Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ năm 2017 tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Dự họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp quý III tại Hội trường nhà C Học viện Dân tộc

14h30: Dự họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án 402 tại phòng họp tầng 2 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Hội thảo CTDT tại Thái Nguyên

Sáng : 8h00 Hội thảo Giải pháp mạng thế hệ mới

Chiều : 14h30 Làm việc với đơn vị CNTT Đông - Tây

Sáng : 8h30 họp GB tuần CBCC và triển khai chức năng nhiệm vụ các phòng

Chiều : 14h30 Họp nhóm đề tài KH "Ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS"

Sáng : 8h30 họp nhóm triển khai dự án điều tra cơ bản

Chiều : 14g30 Họp nhóm triển khai diễn đàn đối thoại 135 và CT 135

Sáng : 8h30 Họp nhóm triển khai đề án trình TTg CP

Chiều : 14h30 Hội thảo các Bộ ngành về đề án trình TTg CP

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt đề cương Tạp chí Dân tộc số tháng 9 để đưa đi in

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
 Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự giao ban báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự chỉ đạo đại hội Chi bộ Công ty Milaco

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Chỉ đạo chung về công tác đón tiếp, phục vụ Đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang và tham dự Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban  với Đoàn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Chỉ đạo công tác đón tiếp, phục vụ Đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc