LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 22/05/2017 đến 26/05/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 22/5/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Tham dự Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 20/6/2017)

 

 

 

Phòng họp Quốc hội

8h00

TT, PCN

Hà Hùng

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng

Ủy ban

 

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC, Vụ TCCB.

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng TKTH.

Phòng họp nhà D

10h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Tiếp đoàn đại biểu học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS tỉnh Hòa Bình

Vụ DTTS, VPUB

 

Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

 

Thứ Ba

Ngày 23/5/2017

09h00

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Làm việc với Vụ Địa phương I về tiến độ XD Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Địa phương I

Tập thể Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Vụ Địa phương I

Phòng họp

nhà D

Thứ Tư

Ngày 24/5/2017

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Chủ trì họp về Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017

Vụ Tuyên truyền

Theo giấy mời

 

Phòng họp nhà D

 

Thứ Năm

Ngày 25/5/2017

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe BTV Công đoàn và BTV Đoàn Thanh niên Ủy ban báo cáo về Đại hội nhiệm kỳ.

BTV Công đoàn; BTV Đoàn TN Ủy ban

- Các Ủy viên BTV Đảng ủy

- BTV Công đoàn; BTV Đoàn Thanh niên Ủy ban

 

Phòng họp nhà D

 

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ Vụ TCCB; Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

Phòng họp nhà D

 

Thứ Sáu

Ngày 26/5/2017

 

 

 

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Chủ trì Hội nghị BCH Đảng ủy về kiểm điểm công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2017

Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

Các Ủy viên BCH Đảng bộ

 

Hội trường nhà C

15h30

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh Lai Châu

Vụ DTTS, VPUB

 

 

Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 22/5/2017 đến 26/5/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
22/5/2017

Thứ 3
23/5/2017

Thứ 4
24/5/2017

Thứ 5
25/5/2017

Thứ 6
26/5/2017

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Trịnh XuânThành

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc  

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Sáng: Làm việc với phòng Hành chính - Trị sự

Chiều: Giải quyết công việc.

 

 

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với phòng Thư ký Tòa soạn

Chiều: Giải quyết công việc.

 

 

Sáng: Duyệt bông Tạp chí Dân tộc số tháng 6 năm 2017 lần 1;

Chiều: Giải quyết công việc.

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Tham dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Tham dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng –Phụ trách
 Hà Việt Quân

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ Họp Vụ tháng 5

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự kiến làm việc với WB

 

Sáng:Dự kiến làm việc với Đại học Thái Nguyên về Hội nghị vùng

Chiều:Giải quyết công việc

Sáng:Dự kiến họp Tổ 569

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Giao ban lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp triển khai xây dựng báo cáo CERD công việc

Sáng: Chuẩn bị Nội dung báo cáo Nhân quyền

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng:Họp triển khai hỗ trợ khởi nghiệp

Chiều:Họp triển khai hỗ trợ khởi nghiệp

Sáng: Khảo sát khởi nghiệp du lịch cộng đồng

Chiều: Khảo sát khởi nghiệp du lịch cộng đồng

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CT 135

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng
Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Nga 

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo TNB: Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo TNB: Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo TNB: Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng

Giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Chủ trì họp giao ban tuần 21;

Chỉ đạo phòng Địa bàn dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 5/2017

 

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác Dân tộc tháng 5/2017

Giải quyết công việc

Trưởng đoàn đi nắm tình hình toàn diện lĩnh vực công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh Cà Mau

Trưởng đoàn đi nắm tình hình toàn diện lĩnh vực công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh Cà Mau

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Dự họp giao ban tuần 21;

Chỉ đạo phòng HC-TH dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 5/2017

Chỉ đạo Phòng HC-TH phối hợp kiểm tra, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ của Vụ 

Chỉ đạo Phòng HC-TH rà soát Quy chế làm việc của Vụ theo Quyết định 248/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017

Chỉ đạo báo cáo tuần 21 5/2017

Chủ trì dự thảo rà soát, bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức Vụ

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Đi công tác tại tỉnh Gia lai

Đi thăm, hỗ trợ các hộ DTTS bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia lai

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 5 năm 2017 của khu vực và của đơn vị

 

Giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

 

Giải quyết công việc.

Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" giai đoạn 2015-2025, tại tỉnh Đắk Lắk

Tiếp tục tham dự Hội nghị tập huấn tại tỉnh Đắk Lắk

Giải quyết công việc.

VỤ TỔNG HỢP

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

- Họp Giao ban Ủy ban.

- Họp Lãnh đạo Vụ

- Họp Vụ

- Làm việc tại phòng

- Dự họp tại UB

- Làm việc tại phòng

- Họp LĐUB

- Giải quyết công việc

 

- Họp các Vụ tại UB

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều họp LĐ Vụ

 

Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác dân tộc tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2016

- Giải quyết công việc

- Chỉ đạo xây dựng KH năm 2017, 2018 của chương trình PCTHTL

- Chỉ đạo xây dựng KH năm 2017 của CT  mở rộng quy mô VS và nước sạch nông thôn

Họp chi bộ Vụ TH 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

Chỉ đạo chuẩn bị họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 Chỉ đạo chuẩn bị họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2016 Chỉ đạo chuẩn bị Họp kiểm tra tiến độ Lần 1 đối với các nhiệm vụ thực hiện từ năm 2016. Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

- Sáng: Giải quyết công việc

- hiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH thực hiện từ năm 2016.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Phó Tổng Biên tập- Phụ trách
Lê Công Bình

- Sáng: Giải quyết công việc

-Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

- Giải quyết công việc

 

- Sáng:  Giải quyết công việc

 Chiều:  Giao ban Ban Biên tập.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong

-Giải quyết công việc

 

-Sáng: Dự giao ban báo chí TW

- Chiều: Giải quyết công việc

Sáng:  Giải quyết công việc

-Chiều:   Sinh hoạt khối nội dung .

- Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

 -Chiều:   Giao ban Ban Biên tập

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

-Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

-Chiều:   Sinh hoạt khối nội dung .

- Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

 - Chiều:   Giao ban Ban Biên tập

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Bùi Văn Lịch

08h00: Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, đơn vị

14h00: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng nghe phòng Văn thư – Lưu trữ báo cáo về Đề án Đổi mới công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban

08h30: Làm việc với phòng Thi đua – Khen thưởng về công tác chuẩn bị bàn giao sang Vụ Tổ chức Cán bộ

14h00: Làm việc với phòng Thư ký – Tổng hợp về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban

08h30: Dự họp BTV Đảng ủy, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn UB

14h00: Họp Chi bộ Văn phòng

Họp Ban Chấp hành Đảng Ủy cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Bùi Thiện Lạc

10h30: Phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tiếp đoàn Học sinh giỏi tỉnh Hòa Bình 

14h00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, đơn vị

 

Làm việc với phòng Hành chính – Quản trị, phòng Kế toán – Tài vụ về công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2016

14h00: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng nghe phòng Văn thư – Lưu trữ báo cáo về Đề án Đổi mới công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban

Họp thống nhất xây dựng kế hoạch vốn sửa chữa lớn của Ủy ban năm 2017

14h00: Họp Chi bộ Văn phòng

  Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

-Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

.

14h00: Họp Chi bộ Văn phòng

 Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

08h00: Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, đơn vị
14h00: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng nghe phòng Văn thư – Lưu trữ báo cáo về Đề án Đổi mới công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban  Giải quyết công việc 14h00: Họp Chi bộ Văn phòng  Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

08h00: Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, đơn vị

14h00: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng nghe phòng Văn thư – Lưu trữ báo cáo về Đề án Đổi mới công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban

14h00: Làm việc với phòng Thư ký – Tổng hợp về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban 14h00: Họp Chi bộ Văn phòng Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Q. Giám đốc
Trần Trung

-8h30’: Chủ trì Hội ý tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h30': Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

 

-10h00’: Họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

 

-14h00': Chủ trì họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 5/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-8h30': Họp với Thường trực các nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-10h30': Làm việc với Ban Chủ nhiệm dự án BVMT cấp Bộ năm 2017 của PGS.TS Nguyễn Xuân Cự tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-Chiều: Giải quyết công việc.

-8h30': Tham dự sinh hoạt khoa học chuyên đề "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội" của Nhóm nghiên cứu Thống kê và Điều tra cơ bản công tác dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-10h30': Làm việc với Ban Chủ nhiệm dự án BVMT cấp Bộ năm 2017 của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h00': Họp tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

8h00': Họp Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc định kỳ tháng 5/2017 tại 80 Phan Đình Phùng.

-Chiều: Nghỉ phép.

 

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

-8h30’: Tham dự Hội ý tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h00': Chủ trì họp  với lãnh đạo khối Khoa học tại Hội trường tầng 3 nhà A.

 

-Sáng: Nghỉ phép.

 

-14h00': Tham dự họp Đảng uỷ mở rộng (Đảng uỷ viên, cấp uỷ các chi bộ) định kỳ tháng 5/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A.   với lãnh đạo khối Khoa học tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-8h30': Họp Thường trực các nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-14h00': Làm việc với Chủ nhiệm Chương trình Nông thôn mới tại Văn phòng Chương trình Nông thôn mới.

-8h30': Tham dự sinh hoạt khoa học chuyên đề "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội" của Nhóm nghiên cứu Thống kê và Điều tra cơ bản công tác dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-14h00’: Chủ trì họp Tổ thẩm định kinh phí 3 đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

 -8h30': Làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tại phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h00’: Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ chuyển ngạch giảng viên cao cấp tại 80 Phan Đình Phùng.

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

-8h30’: Tham dự Hội ý tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h00': Chủ trì họp  với lãnh đạo khối Bồi dưỡng tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-Sáng: Giải quyết công việc.

 

-14h00’: Họp Ban Chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia CTDT/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

 

-8h30': Họp Thường trực các nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-14h00’: Dự Hội thảo tại Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

-8h30’: Tham dự Hội ý tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

-14h30': Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

-9h30’: Làm việc với Bộ Xây dựng về Báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Học viện Dân tộc.

-Chiều: Giải quyết công việc.

 

 -8h30': Họp Thường trực các nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-Chiều: Giải quyết công việc

 

-8h30': Chủ trì sinh hoạt khoa học chuyên đề "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội" của Nhóm nghiên cứu Thống kê và Điều tra cơ bản công tác dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-Chiều: Giải quyết công việc.

 Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Hội ý lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Giải quyết công việc chuyên môn

Sáng: Họp Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh DTTS

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Làm việc với nhóm xây dựng ĐA Đẩy mạnh phổ biến GDPL và Tuyên truyền, vận động Hoàn thiện Đề án thí điểm cấp Radio

Giải quyết công việc chuyên môn

Phó Vụ trưởng
Hoàng Xuân Định

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

 

Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác Trường Sa

Đi công tác Trường Sa

Đi công tác Trường Sa

Đi công tác Trường Sa

 Đi công tác Trường Sa

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

 

Sáng: Làm việc với Thứ trưởng, PCN về Chương trình phối hợp

Chiều: Làm việc với Hội Khuyến học VN về Lễ tuyên dương

 

Sáng: Làm việc với Thứ trưởng, PCN về Chương trình phối hợp

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn 

Giải quyết công việc chuyên môn 

 Giải quyết công việc chuyên môn 
Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Sáng: Làm việc với Thứ trưởng, PCN về Chương trình phối hợp

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn

VỤ PHÁP CHẾ

Vụ trưởng
Anh Tuấn

- Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

Giải quyết công việc 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng Nguyễn Chí Tuấn

- Học lớp Bối dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 2

- Học lớp Bối dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 2

- Học lớp Bối dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 2

- Học lớp Bối dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 2

 - Học lớp Bối dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 2