LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 13/11/2017 đến 17/11/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(13/11)

 

BT, CNUB 
 Đỗ Văn Chiến

Dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 

 

Nhà Quốc hội

14h00

BT, CNUB 
 Đỗ Văn Chiến

Họp Lãnh đạo Ủy ban kiểm điểm các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”: Diễn văn khai mạc; bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, nhà nước; kịch bản chi tiết; công tác thi đua khen thưởng và…

 

Văn phòng UB và các Vụ: TH, DTTS, TCCB, Tuyên truyền          

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng, công chức tham mưu công tác tổ chức Lễ tuyên dương của  các Vụ: DTTS, TCCB, Tuyên truyền;

- Phó Bí thư Đảng ủy;

- Nhóm soạn thảo Báo cáo trung tâm;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HCTK.

Hội trường nhà C

Thứ Ba
(14/11)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

- Làm việc với Vụ Tuyên truyền

- Họp chi bộ

Vụ Tuyên truyền

Lãnh đạo, chuyên viên vụ Tuyên truyền.

Phòng họp nhà B

14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp BTV Đảng ủy cơ quan về duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn UBDT và công tác cán bộ Văn phòng ĐU&BCS Đảng

- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy cơ quan

- BTV Công đoàn Ủy ban

Phòng họp nhà B

Thứ Tư
(15/11)

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Hội thảo khoa học tại  Đại học Thủ đô

 

 

Đại học Thủ đô

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

- Làm việc với Vụ Tuyên truyền

- Họp chi bộ.
Vụ Tuyên truyền Lãnh đạo, chuyên viên vụ Tuyên truyền. Phòng họp nhà B
11h00

TT, PCN
Đinh Quế Hải

Chủ trì tiếp, làm việc với Đoàn báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban Theo Giấy mời Phòng họp Nhà D

Thứ Năm
(16/11)

 

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Đi Khám sức khỏe (cả ngày)

 

 

 

10h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc Truyền hình trực tiếp “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017” Vụ DTTS, Vụ Tuyên truyền Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số. Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
16h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Lâm Đồng Văn phòng UB, Vụ DTTS Theo Kế hoạch Khách sạn Bạch Dương (Ks Công binh); số 459 Đội Cấn, Ba Đình, TP Hà Nội

Thứ Sáu
(17/11)

 

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Đi công tác tỉnh Gia Lai

 

 

Tỉnh Gia Lai

6h50 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Bạc Liêu     Tỉnh Bạc Liêu

9h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Học viện Dân tộc và Viện Dân tộc học

Học viện Dân tộc

Theo kế hoạch

Học viện Dân tộc

20h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII Văn phòng Ủy ban   Tỉnh Bạc Liêu

Thứ Bảy
(18/11)

 

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Đồng chủ trì Hội thảo “Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình khu vực Tây Nguyên”

Báo Dân tộc và Phát triển

Theo Giấy mời

TP Pleiku,
tỉnh Gia Lai

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 20/11/2017 đến 24/11/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(20/11)

Thứ 3
(21/11)

Thứ 4
(22/11)

Thứ 5
(23/11)

Thứ 6
(24/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Xuân

 

       
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

 

 

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Sáng: Hội thảo Công ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

 

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Xây dựng báo cáo trung tâm phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, doanh nhân tiêu biểu, nhân sỹ trí thức DTTS

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác CĐ ĐH tháng 11 của UBDT

Sáng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và VSNT của UBDT

Chiều: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác CĐ ĐH năm 2017 của UBDT

Sáng: Chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo

Chiều:Giải quyết công việc 

Sáng: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác dân tộc tháng 11 của UBDT

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài cấp Bộ

Sáng: Tham dự Hội thảo “Chia sẻ kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS” (BQLDA nâng cao NL BĐG vùng DTTS)

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Chỉ đạo thực hiện Đề tài cấp Bộ

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

     

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng công tác điều hành năm 2017 của đơn vị

Chỉ đạo xây dựng công tác điều hành năm 2017 của đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CTDT tháng 11/2017của khu vực và của đơn vị Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CTDT tháng 11/2017của khu vực và của đơn vị

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
         

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC (đang chờ cập nhật)

Quyền Giám đốc
Trần Trung

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

8h00: Dự lễ kỷ niệm 20/11 tại Học viện Dân tộc

14h30: Chủ trì Họp CBCC TTTT

Sáng: Dự Hội thảo "Chia sẻ kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2015 từ góc độ giới"

14h00: Chi Ủy họp cùng Ban kiểm tra Đảng ủy

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Giải quyết công việc

14h30: Họp CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Giải quyết công việc

14h30: Họp CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì Họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt đề cương Tạp chí Dân tộc số tháng 12

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự Họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN (đang chờ cập nhật)

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Dân tộc

14h00: Chủ trì Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc