LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 15/1/2018 đến 19/1/2018)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(15/1)

 

7h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công thương

 

 

Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

8h30

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Lãnh đạo Vụ TCCB

Vụ TCCB

Lãnh đạo Vụ TCCB: Đ/c Thủy, Lai, Huy

Phòng họp Bộ trưởng, CN

9h30

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

Vụ Tuyên truyền

 

Phòng họp Bộ trưởng, CN

10h00

BT,CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc tập thể Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, trưởng phòng KTTV, VPUB

Phòng họp nhà D

 

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Kiểm tra tiến độ các đề tài thuộc Chương trình CTDT/16-20 (từ ngày 15/01 đến ngày 24/01/2018)

Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

Theo kế hoạch

Các cơ quan chủ trì đề tài

Thứ Ba
(16/1)

 

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương Văn phòng Đảng ủy và Ban cán sự Đảng Theo Giấy mời

Trụ sở Đảng ủy

Khối các CQTW

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban

Vụ TCCB

Thành viên HĐTĐ khen thưởng

Phòng họp nhà D

Thứ Tư
(17/1)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2018

 

 

Phòng 201, Trung tâm HNQT 35 Hùng Vương, Hà Nội

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại Bắc Giang dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, học sinh DTTS và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2017

Văn phòng Ủy ban

- Vụ trưởng: Vụ CSDT, KHTC, VPCT 135, VPUB, DTTS, HTQT.

- Phóng viên Báo DTPT đưa tin

Bắc Giang

Thứ Năm
(18/1)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại Bắc Giang dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, học sinh DTTS và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2017

Văn phòng Ủy ban

- Vụ trưởng: Vụ CSDT, KHTC, VPCT 135, VPUB, DTTS, HTQT.

- Phóng viên Báo DTPT đưa tin

Bắc Giang

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp BCH Đảng bộ cơ quan UBDT:

- Đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017;

- Kiểm điểm BCH, BTV Đảng ủy năm 2017

Văn phòng Đảng ủy và Ban cán sự Đảng

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ

Hội trường nhà C

Thứ Sáu
(19/1)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiêm vụ năm 2018

Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy

 

Hội trường Bộ Quốc phòng, Số 7 Nguyễn Tri Phương

9h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp nghe báo cáo về Dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do Vụ Chính sách  Dân tộc Lãnh đạo Vụ Chính sách  Dân tộc Văn phòng Chính phủ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 22/1/2018 đến 26/1/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(25/12)

Thứ 3
(26/12)

Thứ 4
(27/12)

Thứ 5
(28/12)

Thứ 6
(29/12)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

 

 

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện BC Tổng kết công tác dân tộc năm 2017của UBDT

Sáng: Chỉ đạo hoàn thiện BC Tổng kết công tác năm 2017 của UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20

Sáng: Họp về việc mở mới Đề tài cấp Bộ 2018

Chiều: Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20

Họp Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ KH&CN thuộc CTDT/16-20 (cả ngày)

Xây dựng Đề xuất đặt hàng Đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Họp LĐ Vụ

Chiều: Chỉ đạo nhiệm vụ ĐTCB, BVMT mở mới năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện phòng chống THTL cho một số đơn vị

Tham dự Tổng kết công tác năm 2017 của Uỷ ban

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

     

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II 

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp Cơ quan

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 1/2018 của khu vực và của đơn vị

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp Cơ quan

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch QCDC năm 2018 của Vụ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 01/2018

Giải quyết công việc

Chỉ đạo rà soát, bổ sung dự thảo  Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Hội Đoàn kết SSYN thành phố Cần Thơ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018

Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CC lãnh đạo cấp Vụ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Giải quyết công việc

Chỉ đạo phòng Địa Bàn hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Dự họp giao ban tuần Giải quyết công việc Chỉ đạo phòng Hành chính-TH hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2018 Chỉ đạo báo cáo Tuần 04 Chỉ đạo rà soát, Quy chế làm việc của Vụ theo QĐ 248/QĐ-UBDT

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC (đang chờ cập nhật)

Quyền Giám đốc
Trần Trung

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC 

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN (đang chờ cập nhật)

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC (đang chờ cập nhật)

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương