Tạp chí Dân tộc

03:44 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 7052 |   In bài viết | 

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Nguyễn Quang Hải 
Tổng Biên tập
   
Lương Thị Việt Yến
Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Thu Hằng
Phó Tổng Biên tập
   
Hoàng Phương Liên
Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn
Vũ Thị Kim Dung
Phụ trách Phòng Hành chính - Trị sự
   

 

(chờ bổ sung ảnh)

 

(chờ bổ sung ảnh)
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Kế toán Trưởng
Trịnh Thị Thu Nga
Phó Trưởng phòng phụ trách Biên tập - Phóng viên


Quyết định số 438/QĐ-UBDT ngày 24/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 21/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)