Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội thảo Phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn vùng Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp

04:01 PM 07/09/2018 |   Lượt xem: 2998 |   In bài viết | 

Hội thảo Phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn vùng Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Dự Hội thảo có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước; các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc luôn quan tâm đối với sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX, khuyến khích liên kết, hình thành các HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để các HTX được tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất… Qua đó, các HTX, Liên hiệp HTX và tổ hợp tác vùng Tây Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô, công nghệ và năng lực quản lý sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn vùng có hơn 2.400 HTX, riêng năm 2017, doanh thu bình quân đạt hơn 1,8 tỷ đồng/HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX đã và đang thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn vùng Tây Bắc phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội thảo tại Sơn La

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về: Thực trạng và cơ chế, chính sách của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc; tiềm năng, thách thức và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Tây Bắc; những kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc...

Thay mặt tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất đã thông tin tới các đại biểu tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung và tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng. Đến nay, tỉnh Sơn La có 514 HTX và 4 liên hợp HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các kết luận, nghị quyết và quyết định chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thành lập các đoàn công tác chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm… Các HTX đã và đang tiếp cận thị trường xuất khẩu; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hiện, đã hình thành 57 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định và đã có 11 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phùng Quốc Hiển biểu dương những nỗ lực và thành tựu của khu vực kinh tế hợp tác, HTX của vùng Tây Bắc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia theo hướng đồng bộ, toàn diện và lâu dài; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương trong vùng Tây Bắc...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan, khảo sát thực tế tại một số Hợp tác xã, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(baosonla.org.vn)