Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông

12:00 AM 04/01/2021 |   Lượt xem: 4739 |   In bài viết | 
 
ÔNG Y THÔNG
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hợp tác quốc tế; công tác nhân quyền.

- Phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp nhận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, của Đại biểu Quốc hội.

- Làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Dân tộc.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Địa phương I, Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ Hợp tác Quốc tế.

c) Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

d) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo Quyết định 372/QĐ-UBDT ngày 08/6/2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm