Chung sức thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

09:02 AM 01/07/2020 |   Lượt xem: 340 |   In bài viết | 

Các hộ khó khăn xã Tân Pheo (Đà Bắc) được hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế bền vững.

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm đến nay, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 và diễn biến bất thường, khó lường của hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xây dựng phương án, biện pháp phòng chống, ứng phó trước những khó khăn, thách thức, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với 40 hộ trên địa bàn xã Tân Pheo (Đà Bắc), vừa qua, gia đình ông Hà Văn Tâm ở xóm Than vui mừng được nhận 1 con bò sinh sản và cỏ giống trong Dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc” do Bộ KH&CN triển khai, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh phối hợp thực hiện. Ông Tâm chia sẻ: Từ sự giúp đỡ thiết thực về giống vật nuôi và chuyển giao kỹ thuật nuôi bò sinh sản, trồng cỏ, góp phần giúp đồng bào vùng DTTS phát triển sản xuất. Ở vùng cao, điều kiện khó khăn, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như Tân Pheo mà không có sự chung sức, trợ giúp của các cấp, ngành thì bà con rất khó để thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những năm qua, để thúc đẩy sự phát triển của vùng DTTS, Ban Dân tộc tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc, phối hợp các sở, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc.

Thực hiện Chương trình 135, năm 2020, UBND tỉnh Hòa Bình giao kế hoạch vốn đối với nguồn vốn được T.Ư phân bổ với tổng số tiền 182.012 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 118.059 triệu đồng, vốn sự nghiệp 48.052 triệu đồng để thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở. Đến nay, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt phân bổ nguồn vốn chi tiết cho chủ đầu tư; ước đến hết quý III, giải ngân đạt 80% kế hoạch, đến ngày 31/12/2020, sẽ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, năm nay, tổng nguồn vốn T.Ư giao là 18.916 triệu đồng (vốn sự nghiệp 1.200 triệu đồng, vốn đầu tư 17.716 triệu đồng), thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. UBND các huyện đã chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách các hộ được thụ hưởng theo quy định. Đối với vốn đầu tư, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở KH&ĐT, các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn chi tiết cho các danh mục công trình thực hiện đầu tư xây dựng tại các điểm dự án định canh, định cư tập trung, ước thực hiện đến hết quý III giải ngân đạt 70% kế hoạch, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Đặc biệt, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46, ngày 30/3/2020 về triển khai thực hiện phân định xã, thôn vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát phân định trên toàn bộ 151 xã, phường, thị trấn. Đồng thời rà soát xã, thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 do chia tách, sáp nhập, giải thể theo quy định; rà soát, xác định các chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới hình thành sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 32, ngày 14/5/2019 của Chính phủ nhằm kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn, cải thiện đời sống đồng bào DTTS.

(baohoabinh.com.vn)