Hà Giang thực hiện tốt chính sách dân tộc

12:07 AM 19/05/2017 |   Lượt xem: 1901 |   In bài viết | 

Đoàn công tác của Chính phủ thăm hỏi bà con dân tộc Dao thôn Bản Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tích cực thực hiện công tác dân tộc

Những năm qua, với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang ngày càng được cải thiện. Đến nay, Hà Giang đã có 85% tỷ lệ hộ có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt; trên 75% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Nỗ lực là vậy, nhưng tính đến năm 2016, Hà Giang vẫn còn 141 xã vùng III, 89 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng I, II. Hầu hết, đồng bào các dân tộc sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt; đa số các thôn, bản đều xa thị trấn và trung tâm xã.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân tộc, ngay từ đầu năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2017. Đồng thời, phối hợp với các huyện tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, như: Chính sách đối với người có uy tín, Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Khảo sát, điều tra xây dựng Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại huyện Hoàng Su Phì. Triển khai mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo QĐ 498, thành lập Câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại các thôn, bản và Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” tại các trường học ở Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ…

Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Hà Giang trong thực hiện chính sách dân tộc, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến lưu ý: Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân tộc. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nắm vững tình hình kinh tế - xã hội, những bức xúc trong vùng, giúp tỉnh giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, dự báo được những vấn đề nhạy cảm. Tham mưu, phối hợp với các sở, ngành để phân bổ, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn lực trong chính sách dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS để bà con nắm bắt thông tin, phát huy nội lực, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, vượt khó đi lên.

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác của Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, với vai trò là cơ quan quản lý về công tác dân tộc, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định: Hà Giang đã và đang thực hiện khá tốt chính sách dân tộc, là một trong số ít các tỉnh đạt được tỷ lệ cán bộ là người DTTS cao; xây dựng được đội ngũ người có uy tín có năng lực, có kinh nghiệm; củng cố tốt đội ngũ nghệ nhân dân gian, góp phần truyền dạy, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong một bộ phận đồng bào DTTS còn cao; một số hủ tục vẫn tồn tại. Từ thực tế này, Bộ trưởng Đỗ văn Chiến đề xuất với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về Đề án Hỗ trợ, xây dựng đời sống vùng đồng bào dân tộc Mông và Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi.

Trước những đề xuất này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Với Hà Giang, tỷ lệ hộ nghèo trong những năm qua đã giảm nhưng vẫn còn cao so với cả nước và chưa thực sự bền vững.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị, Hà Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; phát huy hiệu quả các chính sách đặc thù dành riêng cho đồng bào DTTS rất ít người (dân tộc Cờ Lao). Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: trồng cây dược liệu, trồng chè, cam, nuôi bò; xây dựng và phát huy bản sắc của các DTTS, đẩy mạnh phát triển du lịch; có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực DTTS, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu đưa Hà Giang trở thành điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Công thương)