Hỗ trợ học tập đối với học sinh DTTS

05:43 PM 13/12/2017 |   Lượt xem: 2983 |   In bài viết | 

Học sinh Trường tiểu học xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên) trong giờ học

Kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách T.Ư bổ sung cho ngân sách địa phương và tạm cân đối từ nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội khác T.Ư cấp còn dư, khi được T.Ư cấp bổ sung kinh phí sẽ hoàn trả lại. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh trước ngày 31-1-2018 để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí còn thiếu.

(nhandan.com.vn)