Văn phòng

12:00 AM 20/01/2021 |   Lượt xem: 11713 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Lò Quang Tú
Chánh Văn phòng 
Bùi Văn Lịch
Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
   

 
Phạm Bình Sơn
Phó Chánh Văn phòng
Vũ Trung Kiên
Phó Chánh Văn phòng
Bùi Quốc Thắng
Phó Chánh Văn phòng
 
Nguyễn Văn Huân
Phó Trưởng phòng
Hành chính - Thư ký
Phạm Phú Thịnh
Trưởng phòng
Hành chính - Thư ký
Lê Đình Hùng
Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Thư ký
     
 
Tô Minh Huấn
Phó Trưởng phòng 
Quản trị - Bảo vệ
Vũ Mạnh Tuấn
 Trưởng phòng 
Quản trị - Bảo vệ
 
     
 
Vi Thị Thủy
Phó Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ 
Bùi Thị Hiền
Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ 
 
     

Vũ Thị Bẩy
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ

Đỗ Thị Hà Thanh
Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 

Nguyễn Thị Thảo
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ  

     
(chờ bổ sung ảnh)
Nguyễn Bá Ngọc
Đội phó Đội xe
Trần Văn An
Đội trưởng Đội xe 
Lý Văn Tám
Đội phó Đội xe
     

 

Quyết định số 268/QĐ-UBDT ngày 25/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Phạm Thanh Hải
Trưởng Văn phòng đại diện

 

Quyết định số 415/QĐ-UBDT ngày 12/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh