Vụ Chính sách dân tộc

12:00 AM 16/01/2021 |   Lượt xem: 14639 |   In bài viết | 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Hoàng Văn Tuyên
 Vụ trưởng
 

 

Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân
Phó Vụ trưởng
     
     

 

Quyết định số 230/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/5/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)