Vụ Kế hoạch - Tài chính

12:00 AM 30/01/2021 |   Lượt xem: 13112 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
     
 
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
 
   

 

 

 

 

 

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/5/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)