Vụ Kế hoạch - Tài chính

12:00 AM 30/01/2021 |   Lượt xem: 17894 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
     
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
Đinh Thanh Huyền
Phó Vụ trưởng

 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 26/8/2022

File đính kèm