Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật vùng DTTS và miền núi

08:12 AM 24/11/2022 |   Lượt xem: 1480 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT cho biết, để triển khai Tiểu dự án, Bộ đã có nhiều chương trình phối hợp với Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội, Ủy dân Dân tộc, một số cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương truyền thông cho Đề án.

Theo chương trình này, Bộ TT&TT đã triển khai Dự án giảm nghèo về thông tin. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong vấn đề thúc đẩy đưa những thông tin đến đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa về thông tin nhằm giảm khoảng cách tiếp cận về thông tin.

Ban tổ chức mong muốn các phóng viên, biên tập viên sẽ sát cánh cùng Bộ TT&TT trong công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như thực hiện mục tiêu chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Bộ TT&TT.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Phạm Trí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc (Ủy ban Dân tộc) trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi; Ts. Nguyễn Quang Hòa, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày về kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản của các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thiết yếu cho xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thiết yếu cho xã hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

(baodantoc.vn)