Những nòng cốt trong cộng đồng dân tộc thiểu số

09:45 AM 01/09/2016 |   Lượt xem: 2960 |   In bài viết | 

Người có uy tín ở Tuyên Quang thường xuyên tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào nơi cư trú.

Ông Lương Thái Hồng, dân tộc Tày, thôn Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn là một người có uy tín trong thôn, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ gia đình gặp khó khăn thiên tai, mưa lũ, đói giáp hạt… Từ khi được bầu là người có uy tín, ông Hồng cùng với Ban công tác Mặt trận của thôn hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn, vướng mắc liên quan đến đất đai của người dân trong thôn, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Hồng đã vận động các hộ dân trong thôn đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành hơn 1.000m đường bê tông nông thôn, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn... 

Ông Ma Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, cho biết: Xã Hùng Lợi có 17 thôn, bản, đến nay các thôn, bản đều bầu được người có uy tín ở trong thôn. Người có uy tín đã góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 Ông Chu Tuần Ngân, dân tộc Dao ở thôn Bản Pình, xã Trung Minh, huyên Yên Sơn nhiều năm liền được bầu là người có uy tín. Ông đã tuyên truyền, vận động người dân trong thôn không phá rừng làm nương rẫy, tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ nước đầu nguồn, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, vận động nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hiệu quả các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Ông Ngân còn là người có công lớn trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Dao.

Ông Lương Thái Hồng tham gia bảo vệ môi trường thôn bản.

Trước nguy cơ làn điệu hát Páo dung của dân tộc Dao bị mai một, ông Ngân đã đề xuất với UBND xã thành lập Câu lạc bộ hát Páo dung của thôn nhằm bảo tồn và phát triển nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Ban đầu, Câu lạc bộ chỉ có vài người nhưng sau một thời gian hoạt động, số lượng thành viên của Câu lạc bộ phát triển nhanh chóng, thu hút cả người dân ở các địa phương khác tham gia. Nhờ những đóng góp tích cực của những người như ông Ngân, từ năm 2013 đến nay, xã Trung Minh đã thành lập được 3 câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao ở các thôn Bản Pình, Vàng Ngược và Minh Lợi. Hiện nay, mỗi câu lạc bộ có từ 35 - 40 thành viên sinh hoạt thường xuyên, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhất là hát Páo dung trong cộng đồng. 

Ông Chẩu Xuân Oanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt công nhận 1.229 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc cung cấp báo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; khuyến khích người có uy tín gương mẫu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, tích cực tăng gia, sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Theo: Quang Cường