Lâm Đồng: Mở lớp truyền dạy đàn tính, hát then của đồng bào dân tộc Tày, Nùng

08:56 PM 18/05/2022 |   Lượt xem: 1333 |   In bài viết | 

Các nghệ nhân trình diễn đàn tính, hát then tại buổi truyền dạy

Tham gia lớp truyền dạy, các học viên được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy lý thuyết sơ lược về nguồn gốc, xuất xứ của loại hình nghệ thuật đàn tính, hát then và thực hành về các làn điệu then của dân tộc Tày, Nùng. Từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư về việc duy trì, truyền dạy văn hóa đàn tính, hát then. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa đàn tính, hát then trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; từng bước khôi phục, nhân rộng không gian văn hóa đàn tính, hát then trong đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tại địa phương.

Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lâm Đồng vì sự phát triển chung, bền vững của đất nước.

(baodantoc.vn)