Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương gặp mặt đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị E29 khu vực I

10:08 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 1195 |   In bài viết | 

Đoàn học viên gồm 36 học viên là các cán bộ nguồn đang công tác tại các huyện, tỉnh miền núi từ Nghệ An trở ra. Nguyện vọng của đoàn học viên là được đến thăm và giao lưu với cơ quan Ủy ban Dân tộc nhằm học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác dân tộc của ngành mình.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên trong Đoàn đã chia sẻ những đặc thù trong công tác thực tế tại địa phương mình và nêu lên những kiến nghị của các địa phương cũng như ngành mình đang công tác.

Trò chuyện và chia sẻ với các học viên, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương luôn khích lệ tinh thần học hỏi kinh nghiệm và công tác tốt của mỗi cán bộ làm công tác dân tộc. Thông qua những ý kiến mà các học viên đưa ra tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm cũng chia sẻ về thực tế khi mặt bằng kinh tế xã hội của cả nước đi lên thì khoảng cách chênh lệch giữa miền xuôi và miền núi ngày càng lớn; chính vì vậy cán bộ làm công tác dân tộc cần đổi mới tư duy về hoạch định chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoạch định các chính sách đầu tư tập trung để có thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội khu vực này ngày càng bền vững và sánh kịp với mặt bằng trung của cả nước.

N.K.T - T.V.T