Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng triển khai hội nghị tập huấn về bình đẳng giới năm 2015

05:01 PM 04/10/2015 |   Lượt xem: 2362 |   In bài viết | 

Chiều ngày 01/9/2015, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn luật bình đẳng giới và ra mắt thêm 02 câu lạc bộ “Hôn nhân và Gia đình” tại 02 ấp Trà Bết và Sô la 2, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn hỗ trợ bình đẳng giới, phòng Dân tộc huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã và các thành viên trong tổ tư vấn.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc đã thông qua kế hoạch thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn hỗ trợ bình đẳng giới năm 2015; công bố Quyết định thành lập thêm 02 câu lạc bộ “Hôn nhân và Gia đình”, song đó các thành viên trong Ban Chỉ đạo còn triển khai Luật Bình đẳng giới cho các thành viên trong câu lạc bộ, nhằm góp phần trang bị các kiến thức cơ bản cho các thành viên trong câu lạc bộ về Luật Bình đẳng giới, Hôn nhân và gia đình, góp phần nâng cao nhận thức cho các thành viên. Hội nghị đã ra mắt Câu lạc bộ “Hôn nhân và Gia đình” gồm 40 thành viên, mỗi ấp 20 thành viên.

Thành viên của 02 câu lạc bộ ra mắt trước toàn thể hội nghị

Câu lạc bộ ra đời góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhằm phổ biến rộng rãi hơn Luật bình đẳng giới, các chương trình hành động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên; phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, tạo điều kiện để các gia đình trẻ, nữ thanh niên có cơ hội học nghề, có việc làm, thu nhập ổn định, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, xã hội để khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội trên địa bàn.

(BDT tỉnh Sóc Trăng)