Bàn giao bò giống cho đồng bào DTTS nghèo của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)

03:09 PM 08/11/2018 |   Lượt xem: 2720 |   In bài viết | 

Bàn giao bò giống cho đồng bào DTTS

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2018, theo Quyết định 521/QĐ-UBDT, 522/QĐ-UBDT, ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc cho biết: Việc bàn giao ngân hàng bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có ý nghĩa không chỉ giúp cho các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo mà còn tạo tiền đề cho ngân hàng bò giống, giúp cho nhiều hộ đồng bào thoát nghèo sau này. Mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng thành công mô hình thí điểm phát triển chăn nuôi bò thịt gia trại, theo phương thức chăn nuôi tập trung, thâm canh, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ngân hàng bò, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại xã Phúc Ninh. Trên cơ sở mô hình, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyên Yên Sơn nhấn mạnh: Đây là một Dự án rất thiết thực đối với hộ nghèo, cận nghèo DTTS. Dự án sẽ là một mô hình cần nhân rộng để không chỉ hộ nghèo, cận nghèo của xã Phúc Ninh và Tiến Bộ mà còn nhiều địa phương khác trên cả nước có cơ hội được học tập. Kết quả của Dự án sẽ là mô hình vận dụng trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS theo hướng giảm dần hỗ trợ cho không, chuyển sang hình thức đầu tư cho vay thu hồi vốn.

Các hộ gia đình ký hợp đồng thực hiện Dự án

Tại lễ bàn giao, bà Trần Thị Dần (dân tộc Dao), đại diện hộ tham gia Dự án cho biết: Gia đình tôi rất phấn khởi vì đã được tham gia Dự án xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đây là một Dự án rất hợp với điều kiện hộ nghèo và cận nghèo còn khó khăn như gia đình tôi. Tôi mong có nhiều dự án, chương trình như thế này để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo và cận nghèo vươn lên trong lao động, sản xuất, chúng tôi sẽ thực hiện tốt những quy định của Dự án đề ra.

Thanh Bình