Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban công tác tháng 01 năm 2024

05:24 PM 31/01/2024 |   Lượt xem: 2987 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 01 năm 2024, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban được thực hiện nghiêm theo quy chế làm việc, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quyết liệt chỉ đạo các Vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung chuẩn bị nội dung, điều kiện và tổ chức thành công các hội nghị quan trọng như: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà cán bộ hưu trí của UBDT nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024...

Tập thể Lãnh đạo Ủy ban đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận, thống nhất định hướng chỉ đạo, giải quyết những nội dung, công việc của Ủy ban, của vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và dự toán thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; tổ chức triển khai các Đoàn công tác của Lãnh đạo UBDT đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với 3.378 người có uy tín, 1.630 hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động, tập thể, học sinh nghèo vượt khó tại 12 địa phương vùng đồng bào DTTS&MN.

Cũng trong tháng 01/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tham dự 26 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 27 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị; chỉ đạo xử lý 1.222 văn bản đến ký ban hành 247 văn bản các loại. Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước tăng cường các biện pháp đảm bảo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Toàn cảnh cuộc họp

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024, Lãnh đạo UBDT định hướng tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực..

Các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch công tác, dự toán ngân sách các nhiệm vụ năm 2024; chuẩn bị tốt các điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của UBDT đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tiếp tục tập trung thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo các kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình KH&CN đặc biệt cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn II”.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung, thảo luận làm rõ hơn về một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN, nhiệm vụ giao UBDT chủ trì thực hiện; tình hình xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024 của UBDT và tình hình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ; tiến độ triển khai việc sửa đổi Nghị định 05/NĐ-CP; tiến độ tham mưu xây dựng đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan UBDT; việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung của Quyết định số 1719/QĐ-TTg; kế hoạch phối hợp với Bộ KH&CN triển khai Chương trình KH&CN đặc biệt cấp quốc gia, xây dựng Chương trình phối hợp trong năm 2024, đề án phát triển 5 Trường chuyên biệt đến năm 2030...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm của các vụ, đơn vị, đồng thời yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao của năm 2024 cũng như các nhiệm vụ chuyển từ năm 2023 sang.

Trong tháng 2/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị cần quyết liệt triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung vào tiến độ xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 (việc xây dựng điều chỉnh bổ sung Nghị định 05, Đề án chuyển đổi số...) trình Ban Cán sự Đảng UBDT. Về quy trình, cần xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo trình tự hồ sơ, thủ tục; các đơn vị được giao chủ trì cần tăng cường báo cáo, trao đổi để tháo gỡ nhanh nhất về mặt quy trình; trong quá trình triển khai cần nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu cho đúng, chính xác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng yêu cầu các vụ, đơn vị cần tăng cường, phát huy vai trò của người đứng đầu, trách nhiệm của cấp ủy; tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm nêu gương. Trong triển khai các kế hoạch, Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban, cần xây dựng kế hoạch thực hiện từ cấp vụ, chọn lọc các nhiệm vụ chủ yếu để tổng hợp và xây dựng thành chương trình công tác năm của Ủy ban, tránh chồng chéo trong thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Khối lượng công việc lớn, nhân sự có hạn, mong muốn toàn thể các vụ, đơn vị nỗ lực với tinh thần cao nhất, tăng cường công tác phối hợp để công việc được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ, điều chỉnh cơ cấu bộ máy phù hợp; thực hiện việc phân công lịch trực Tết Nguyên đán tại trụ sở cơ quan phù hợp. Chúc các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo vụ, đơn vị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động cùng gia đình, người thân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Xuân Thường