Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 và một số chính sách dân tộc tại tỉnh Cà Mau

12:00 AM 27/05/2023 |   Lượt xem: 2064 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi công bố Quyết định Thanh tra chuyên đề về công tác dân tộc

Tại buổi công bố quyết định, ông Vũ Mạnh Trường - Phó Chánh Thanh tra UBDT đã thay mặt Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 228/QĐ-TTr do Chánh Thanh tra  UBDT Võ Văn Bảy ký ngày 17/5/2023.

Theo đó, Thanh tra UBDT sẽ thanh tra việc thực hiện chương trình, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Cà Mau, gồm việc thực hiện Chương trình MTQG 1719. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra về thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2018 - 2021. Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2020 - 2022.

Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ theo quy định).

Quang cảnh Lễ công bố quyết định thanh tra

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 33 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, với 307.255 hộ, trên 1,2 triệu người. Đồng bào DTTS đông nhất của tỉnh là dân tộc Khmer, với gần 10.000 hộ, khoảng 39.000 người và dân tộc Hoa, với gần 1.600 hộ, khoảng 7.000 người. Còn lại là 30 DTTS khác với khoảng 432 hộ, trên 2.000 người. Theo kết quả rà soát cuối năm 2022, hộ nghèo đồng bào DTTS vẫn còn là 1.042 hộ, chiếm 14,06% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, vùng DTTS tỉnh Cà Mau còn 5 xã khu vực III (trong đó, có 2 xã an toàn khu), 1 xã khu vực I và 43 ấp, khóm đặc biệt khó khăn nằm ngoài xã khu vực III.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi triển khai quyết định thanh tra

Kết quả của các chương trình, dự án của chính sách dân tộc trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện đáng kể về điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt của phần lớn hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn tại các địa phương; giúp nhiều hộ ổn định được cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nên địa phương còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

Do Chương trình mới được phân bổ vốn để triển khai thực hiện từ năm 2022 và Kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương được giao thời điểm giữa năm; trong khi đó, một số nội dung chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức và phương thức thực hiện. Vì vậy, các ngành, địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện, cũng như giải ngân kế hoạch vốn được giao đối với các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần được giao chủ trì....

Sau thảo luận, trao đổi của các đơn vị trong tỉnh đối với Đoàn Thanh tra, ông Võ Văn Bảy đã có những yêu cầu đặt ra để làm rõ, đầy đủ thêm thông tin đã nêu ra trong quyết định. Và mong rằng có sự phối hợp giữa các bên chặt chẽ, đúng quy định để có kết quả tốt nhất trong 30 ngày thực hiện thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh tra và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng cam kết triển khai thực hiện tốt Quyết định Thanh tra

Phát biểu chỉ đạo về việc triển khai, thực hiện quyết định thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông cho biết, với đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng bào DTTS sống đan chen cùng với đồng bào dân tộc Kinh và tỷ lệ rất thấp, nên việc triển khai thực hiện chính sách theo các chương trình, dự án tương đối nhỏ lẻ, sẽ gặp trong việc thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS. Còn về công tác của Đoàn Thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo, Đoàn Thanh tra tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra, đồng thời đề nghị UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhất trí với nội dung Quyết định thanh tra và thời gian làm việc dự kiến của Đoàn Thanh tra tại tỉnh. Giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh liên hệ với Đoàn Thanh tra. Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu, bố trí thời gian và phân công cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn Thanh tra khi có yêu cầu; tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn Đoàn Thanh tra chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 để địa phương rút kinh nghiệm trong thời gian tới thực hiện tốt hơn.

(baodantoc.vn)