Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020

02:38 AM 08/09/2017 |   Lượt xem: 13706 |   In bài viết | 

Đảng viên Chi bộ Vụ KH-TC bỏ phiếu bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, tập thể Chi ủy, Chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả việc: Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Bùi Văn Lịch, Ủy viên BCH Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, yên tâm công tác. Tập thể Chi ủy, Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2017, trong nhiệm kỳ mới (2017 - 2020), Chi bộ định hướng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao có chất lượng và hiệu quả cao; tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Tại Đại hội, đảng viên thuộc Chi bộ đã có các ý kiến tham luận, làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Lịch, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBDT ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để phát huy tốt hơn vai trò của Chi bộ và đảng viên trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Văn Lịch đề nghị Chi bộ cần chú trọng tới việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình; cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên, qua đó làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm; Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; sáng suốt lựa chọn, bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Lịch, Ủy viên BCH Đảng bộ UBDT tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ KH-TC nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tập thể Chi bộ Vụ KH-TC chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hết sức nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ KH-TC giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ KH-TC giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Xuân Thường