Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018 - 2022

03:04 PM 17/11/2017 |   Lượt xem: 3905 |   In bài viết | 

Lễ ký kết có sự tham gia của lãnh đạo hai cơ quan

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số (DTTS), nghiên cứu về các vấn đề tộc người, dân tộc cơ bản, các chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi nước ta hiện nay, Học viện Dân tộc và Viện Dân tộc học thống nhất triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2022.

TS Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và phát biểu tại Lễ ký kết.

Chương trình ký kết giữa hai cơ quan hướng tới p­hối hợp trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trong hệ thống chính trị, công tác tại vùng dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó, hai cơ quan cũng sẽ phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu, xuất bản và trao đổi ấn phẩm về tộc người, vấn đề dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc. Ngoài ra,hai bên cùng huy động các nguồn lực trong, ngoài nước nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường cho vùng dân tộc và miền núi.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Thay mặt Học viện Dân tộc, PGS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện mong muốn thông qua chương trình phối hợp sẽ góp phần phát triển nhanh, bền vững đội ngũ nhân lực cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người DTTS.  PGS.TS Trần Trung cũng mong rằng sau chương trình ký kết, hai đơn vị sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao hơn nữa của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như các cơ quan có liên quan.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học nhấn mạnh: Chương trình phối hợp là bước cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ vào thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu, xu thế hợp tác giữa hai đơn vị cũng như giữa hai cơ quan Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Văn Minh khẳng định, chương trình phối hợp hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam đa dân tộc, thống nhất trong đa dạng.

PGS.TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện bước tiến hơn nữa trong cụ thể hóa những nội dung đã phối hợp giữa hai cơ quan. Ông mong rằng, với đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên có kinh nghiệm, hai đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tâm lý học và một số nhóm các nghiên cứu khác. Chúc chương trình phối hợp giữa hai đơn vị cũng như giữa Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng gắn bó và đạt kết quả tốt nhất.

PGS.TS Bùi Nhật Quang phát biểu tại Lễ ký kết.

Dự và chúc mừng tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho biết, thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã nhận được sự hợp tác tích cực từ phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong việc tham gia vào các đề tài cấp quốc gia và cấp bộ. Ngoài ra, hai cơ quan đã tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu dân tộc học, thẩm định tuyển chọn, đánh giá các đề tài trong hội đồng tư vấn với nhiều đóng góp thiết thực. Thứ trưởng đề nghị Học viện Dân tộc và Viện Dân tộc học cần cụ thể hóa chương trình phối hợp theo quý, năm và có cán bộ chuyên trách theo dõi để tổng hợp báo cáo, cụ thể hóa thành chương trình hành động hàng năm.

Mở đầu cho việc cụ thể hóa Chương trình phối hợp, tại Lễ ký kết, Học viện Dân tộc và Viện Dân tộc học đã trao tặng hai bên các đầu sách, tạp chí (Viện Dân tộc học trao tặng 262 đầu sách, tạp chí cùng luận án, luận văn và Học viện Dân tộc trao tặng gần 200 đầu sách, tạp chí). Đây cũng là thành quả, tài sản quý báu được vun đắp qua nhiều thế hệ nghiên cứu của hai cơ quan. Thông qua hoạt động này, hai cơ quan mong muốn các tài liệu sẽ góp phần hữu ích trong việc cung cấp nhiều thông tin bổ ích, phục vụ cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao tặng một số đầu sách cho Viện Dân tộc học.

Lãnh đạo Học viện Dân tộc và Viện Dân tộc học trao tặng đầu sách, tạp chí tại Lễ ký kết.

Kim Thu