Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

10:31 AM 10/04/2019 |   Lượt xem: 26326 |   In bài viết | 

Đoàn giám sát của Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 14, cùng tham dự buổi làm việc có ông Phạm Đình Cúc, Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Dương Tấn Quân, Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu Tư; Sở Tài chính.

Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững vùng DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2018

Theo báo cáo ông Đỗ Đình Quốc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 DTTS sinh sống với 7.434 hộ, 31.722 nhân khẩu (chiếm gần 3% dân số toàn tỉnh). Từ năm 2012-2018, UBND tỉnh đã bố trí hơn 786 tỷ đồng thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình 135) giai đoạn II (2010-2012), giai đoạn III (2015-2018); Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của tỉnh giai đoạn I (2012-2015) và giai đoạn II (2016-2020). Cụ thể, đầu tư 159 công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện hạ thế, nhà sinh hoạt đồng bào DTTS; hỗ trợ cây, con giống cho 3.807 lượt hộ nghèo; xây mới và sửa chữa 1.239 căn nhà; lắp đặt điện, nước sinh hoạt cho 2.509 hộ; hỗ trợ 2.180 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là đồng bào DTTS vay vốn… Kết quả, cuối năm 2018, toàn tỉnh có 782 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS đã thoát nghèo, còn lại 685 hộ. 

Ông Trần Phúc Lộc, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Châu Đức báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững vùng DTTS trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2018

Tại huyện Châu Đức, hiện có 13 DTTS với 2.161 hộ, 9.456 nhân khẩu sinh sống tại 16 xã, thị trấn. Giai đoạn 2012-2018, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức là hơn 259 tỷ đồng. Cuối 2018, huyện có 236 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo, còn lại 237 hộ (chiếm tỷ lệ 10,96% so với tổng số hộ đồng bào DTTS của huyện). 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững vùng DTTS của các địa phương giai đoạn 2012-2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục phối hợp vận động, tuyên truyền cho đồng bào DTTS về CTMTQG giảm nghèo bền vững; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Trung ương và địa phương về chương trình này để các sở, ban, ngành nắm bắt, có sự thống nhất và triển khai thực hiện đầy đủ; Thông tin, công khai minh bạch kết quả chương trình giảm nghèo cho người dân biết; phối hợp với các địa phương rà soát lại nhu cầu của từng hộ dân để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn hợp lý; phối hợp vận động học sinh đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học; nâng cao hơn nữa mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đồng bào DTTS…

(http://bandt.baria-vungtau.gov.vn)