Tỉnh An Giang

03:21 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 9321 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Trụ sở: Số 87 Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, TP.long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02963) 856.008, 856.965

Email: bandt@angiang.gov.vn, dtangiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Men Pholly

Trưởng ban

02963855197

0913971049

Chau Anne

Phó Trưởng ban

(02963) 856.371

0946.795.814

Lâm Thanh Long Phó Trưởng ban    
Văn phòng
Dương Liên Quang
Chánh văn phòng (02963) 856.008 0983.119.007

Phòng Thanh tra
Keo Kim Sêng

Phó chánh thanh tra

 

0979.772.150

Phòng Chính Sách
Cù Thanh Hừng

Trưởng phòng (02963) 856.965 0919.229.907

Phòng kế hoạch tổng hợp
Sukari

Trưởng phòng   0919.573.389
Phòng tuyên truyền địa bàn
Chau Vúth Thi
Trưởng phòng   0907.690.585

 

(Danh bạ được cập nhật ngày 19/6/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)