Tỉnh Bạc Liêu

03:08 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 3133 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở:  Địa chỉ: Số 102, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3953711

Website: http://bdt.baclieu.gov.vn

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Trần Thị Hoa Ry Trưởng ban 0291 3958131 0913 826 001
Trần Thị Xuyến Phó Trưởng ban
0291 3949.545

0949.051.268
Văn Phòng
 
0291 3826961
0291 3780.628
Fax: 0291 3953711
Phòng Kế hoạch - Chính sách
 
0291 3780.627
 
Phòng Thanh tra
 
0291 3826.963
 
Phòng Tổng hợp - Tuyên truyền
 
0291 3780626
 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)