Tỉnh Bình Định

03:08 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2587 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3821362 - Fax: 0256 3813650

Websitehttp://bdt.binhdinh.gov.vn/

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn ; lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email 
1 Trần Quốc Lại Trưởng ban CQ: 0256.3701.712; DĐ: 0983.678.805
2 Nguyễn Phạm Phụng Phó Trưởng ban CQ: 0256 3823901; DĐ: 0914031776
3 Đinh Văn Lung Phó Trưởng ban CQ: 0256 3813507; DĐ: 0986559514
4 Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban CQ: 0256.3811215; DĐ: 02563607777
5 Văn Phòng   CQ: 0256 3821362; Fax: 0256 3813650
6 Phòng Chính sách   CQ: 0256 3814135
7 Phòng Thanh tra   CQ: 0256 3811970
8 Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp   CQ: 0256 3815195


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 09/10/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)