Tỉnh Bình Thuận

03:00 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7700 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Trụ sở: 408 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3812440 - Fax: 0252 3812599

Websitehttp://bdt.binhthuan.gov.vn

E-mail: dtbinhthuan@cema.gov.vn; bdt@binhthuan.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Võ Văn Hòa

Trưởng ban

0252 3812444

0918370070
02523500989

Thanh Thị Minh Hiền

Phó Trưởng ban

0252 3813186

0919003867

K Rẻm Phó Trưởng ban 0252 3812447 01275108645
Văn phòng Ban   0252 3812446  
Phòng Chính sách Dân tộc   0252 3811960  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   0252 3812668  
Thanh tra Ban   0252 3810670  
Phòng Tuyên truyền   0252 3710184  
Trung tâm Dịch vụ Miền núi   0252 3739152  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 27/09/2017, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)