Tỉnh Cao Bằng

02:57 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6872 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Trụ sở : Số 062 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3853323

Website: http://bandantoc.caobang.gov.vn

Email: dtcaobang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Mạc Văn Nheo

Trưởng ban

0206 3853591

0913279402
Cam Thị Nhung

Phó Trưởng ban

0206 851441

09079855985
Đào Văn Mái Phó Trưởng ban

0206 857.423

0915356359
Đàm Văn Cao Phó Trưởng ban

0206 758969

01235229168

Văn phòng  

0206 3857441

 
Phòng Chính sách Dân tộc  

0206 857513

 
Phòng Thanh tra   0206 950.441  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp  

0206 951323

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)