Tỉnh Đắk Nông

02:54 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2947 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Trụ sở: Số 6 đường Tô Hiến Thành, Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0261 3544536 - 0261 3544534 - 0261 3546554; Fax: 0261 3544536

Websitehttp://bdt.daknong.gov.vn/

Email: dtdaknong@cema.gov.vn ; bdt@daknong.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Hà Thị Hạnh Trưởng ban 0261 3707113 0905206141
Trần Thanh Long Phó Trưởng ban 0261 3703307 0913434288
Đoàn Văn Sự Phó Trưởng ban 0261 3703532 01684308078
Văn Phòng
 
0261 3544536 0989821485
Phòng Chính sách
 
0261 3546554 0906443017
Phòng Kế hoạch-Tổng Hợp
 
0261 3546533 0903198221
Phòng Thanh tra -Tuyên truyền
 
0261 3703531 0987828069

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)