Tỉnh Điện Biên

02:49 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3277 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Trụ sở : Tổ 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215 3836470

Website: http://bandantoc.dienbien.gov.vn

Email: dtdienbien@cema.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Giàng A Dình Trưởng ban CQ: 0215 3836476; DĐ: 0948002798
2 Chu Thùy Liên Phó Trưởng ban CQ: 0215 3825346
3 Văn phòng   CQ: 0215 3836470; Fax: 0215 3810972
4 Phòng Chính sách   CQ: 0215 3836471
5 Phòng Dân tộc Tuyên truyền   CQ: 0215 3836481
6 Phòng Thanh tra   CQ: 0215 3836480


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/10/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)