Tỉnh Hà Tĩnh

02:39 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7296 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trụ sở: Số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239. 3892777

E-mail: dthatinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng 0239 3892777 0983435397
Nguyễn Mạnh Hà,
Vì Thị Thanh
Chuyên viên 0239 3892777 0987670687
0983548546

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/7/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)