Tỉnh Hậu Giang

03:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 2456 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293 3870948

Website: http://bandantoc.haugiang.gov.vn

E-mail: dthaugiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lê Văn Kha

Trưởng ban

0293 3870679 0909055379

Ký Hiếu Thanh

Phó Trưởng ban

 

0918241060

Trần Quốc Thẻo

Phó Trưởng ban 0293 3582122 01662468850

Văn phòng

  0293 3870197  

Phòng Chính sách

  0293 3582122  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   0293 3870948  
Phòng Thanh tra   0293 3504685  

 (Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/06/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn )