Tỉnh Hòa Bình

04:36 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20590 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình

Trụ sở: Số 572, đường Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: (0218) 3895976 - Fax: 0218 3895547

Websitehttp://bandantoc.hoabinh.gov.vn

Email: dthoabinh@cema.gov.vn ; bandantoc@hoabinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Thị Thảo Trưởng ban 3895976   thaodt.bdt@hoabinh.gov.vn
Hà Ngọc Tuấn Phó Trưởng ban 3856788   tuanhn.bdt@hoabinh.gov.vn
Đinh Duy Chuyên Phó Trưởng ban     chuyendd.bdt@hoabinh.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Lê Văn Phú Chánh Văn phòng 3852275   phulv.bdt@hoabinh.gov.vn
Nguyễn Thanh Tùng Phó Chánh Văn phòng 3897532   tungnt.bdt@hoabinh.gov.vn
Phạm Thị Nga Văn thư 3895547   ngapt.bdt@hoabinh.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN & ĐỊA BÀN   3896930    
Đỗ Duy Sâm Trưởng phòng     samdd.bdt@hoabinh.gov.vn
Đinh Thùy Dương Phó Trưởng phòng     duongdt.bdt@hoabinh.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Thị Kim Oanh Trưởng phòng 3852686   oanhntk.bdt@hoabinh.gov.vn
Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng phòng 3852129   tiennm.bdt@hoabinh.gov.vn
Cao Huy Cường Phó Trưởng phòng 3853855   cuongch.bdt@hoabinh.gov.vn
THANH TRA      
Hoàng Quang Giáp Chánh Thanh tra 3852723   giaphq.bdt@hoabinh.gov.vn
TT DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÙNG DTTS      
Bùi Văn Tấn Giám đốc 3852737   tanbv.bdt@hoabinh.gov.vn
Nguyễn Văn Trung Phó Giám đốc 3852250   trungnv.bdt@hoabinh.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn