Tỉnh Kiên Giang

02:34 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3310 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Trụ sở: 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá

Điện thoại: 0297 3814571 - Fax: 0297 3813142

Websitehttp://bdt.kiengiang.gov.vn/

Email: dtkiengiang@cema.gov.vn

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Danh Ngọc Hùng Trưởng ban CQ: 0297 3814571; DĐ: 0913885267; NR: 0297 3864307
2 Danh Hoàng Duyên Phó Trưởng ban CQ: 0297 3814572; DĐ: 0918396103; NR: 0297 3881210
3 Danh Vuông Phó Trưởng ban CQ: 0297 3812105; DĐ: 0918389217
4 Danh Tha Phó Trưởng ban CQ: 0297 3812787; DĐ: 0912855191
5 Văn phòng   CQ: 0297 3812105; Fax: 0297 3813142
6 Thanh tra   CQ: 0297 3811905
7 Phòng Chính sách   CQ: 0297 3927083


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 7/5/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)