Tỉnh Nghệ An

02:09 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2634 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Trụ sở: Số 3 Đinh Bạt Tụy, K14, phường Trường Thi, thành phố Vinh

Điện thoại: 0238 3843103 - Fax: 0238 3592901

Websitehttp://www.bdt.nghean.gov.vn/wps/portal/bandantoc

E-mail: bdt@nghean.gov.vn / dtnghean@cema.gov.vn

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1  Lương Thanh Hải Trưởng ban CQ: 0238 3594434; DĐ: 0913350727
2 Lô Xuân Vinh Phó Trưởng ban CQ: 0238 3846450; NR: 0238 3831638; DĐ: 0912267116
3  Vương Đình Lập Phó Trưởng ban CQ: 0238 3535686; DĐ: 0913385797
4 Lương Văn Khánh Phó Trưởng ban DĐ: 0916017376
5 Văn Phòng   CQ: 0238 3843103
6 Phòng Kế hoạch Tổng hợp   CQ: 0238 3592662
7 Phòng Chính Sách   CQ: 0238 3849883
8 Thanh Tra   CQ: 0238 3841026
9 Phòng Định canh Định cư   CQ: 0238 3592981
10 Trung tâm Tư vẫn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS   DĐ: 0982890808

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)