Tỉnh Phú Thọ

02:06 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7679 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Trụ sở: Số 17, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 0210 3847415 - Fax: 0210 3847415

Websitehttp://bandantoc.phutho.gov.vn/

Email: dtphutho@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Email

Đinh Ngọc Thanh

Trưởng ban

3848507 0983.420.101
Đinh Phúc Hạnh Phó Trưởng ban 3858351 0912.908.627
Lê Tiến Quân Phó Trưởng ban 3858350 0946416555
Văn phòng   3858353 vpbandantoc@gmail.com
Phòng Chính sách   3868458  
Phòng Kế hoạch Tài chính   3858352  
Thanh tra   3779668  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ website Ban Dân tộc; Nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)