Tỉnh Quảng Bình

02:03 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3852 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: 39 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới

Điện thoại: 0232 3820712 - Fax: 0232 3828237

Website: https://bdt.quangbinh.gov.vn

E-mail: dtquangbinh@cema.gov.vn ; bdt@quangbinh.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Đặng Thái Tôn

Trưởng ban

0232 3850019  

Hoàng Đức Thắng

Phó Trưởng ban

0232 3820714 0912062518
Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Chính sách   0232 3828299  
Phòng Định canh Định cư   0232 3851048  
Văn phòng   0232 3820712 Fax: 0232 3828237
Phòng Thanh tra   0232 3820713  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)