Tỉnh Sóc Trăng

11:37 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3000 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Trụ sở: Số 6 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.821332 - Fax: 02993.821710

Websitehttps://bandantoc.soctrang.gov.vn

E-mail: dtsoctrang@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Lý Bình Cang Trưởng ban 0299. 3500 789 091.9305321
Danh Phương Phó Trưởng ban 0299. 3624 339 077.6544177
Thạch Thị Kế Rin Phó Trưởng ban   098.8137393
Thạch Thanh Tùng Phó Trưởng ban 0299. 3827 403 091.9588330
Cao Tĩnh Chánh Thanh tra 0299. 3827 381 091.5780664
Âu Hiền Đạt TP. Tuyên truyền và Địa bàn 0299. 3629 373 091.8529777
Châu Ngọc Hồng TP. Kế hoạch Tổng hợp   038.8343787
Lâm Sơn Quân Phó Chánh Văn phòng 0299. 3821 332 091.3703093
Huỳnh Kỉnh Tâm Phó Chánh Văn phòng 0299. 3821 332 097.2658717
Lâm Thị Trúc Loan Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 0299. 3629 372 083.8020000

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 15/02/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)