Tỉnh Sóc Trăng

04:37 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7788 |   In bài viết | 

BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG

Trụ sở: Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng

Điện thoại: (+0299) 3821332

Websitehttps://bandantoc.soctrang.gov.vn

Email: bandt@soctrang.gov.vn ; dtsoctrang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Lâm Sách

Trưởng ban

3,500,789

094. 2299404

Thạch Thị Kế Rin

Phó Trưởng ban

 

094.7137393

Thạch Thanh Tùng

Phó Trưởng ban

3.827403

091.9588330

Lâm Sơn Quân

Chánh Văn phòng

3,821,332

0913 703093

Huỳnh Kỉnh Tâm Phó Chánh Văn phòng   097. 2658717

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

3,827,381

091.5780664

Châu Ngọc Hồng TP. Kế hoạch Tổng hợp 3.629373 038.8343787
Lâm Thị Trúc Loan PTP. Chính sách Dân tộc 3,629,372 083.8020000
       
PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Lý Trường Loan Anh Chánh Văn Phòng, Phụ trách phòng Dân tộc TP Sóc Trăng   093.9826679
Thạch Dương Nhanh Trưởng phòng Dân tộc huyện Mỹ Xuyên 3.851314

098.4470871

Thạch Văn Mến Trưởng phòng Dân tộc huyện Trần Đề 3.849086

091.8362418

Danh Tấn Quyền Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Trần Đề 3.849086

081.7730009

Dương Minh Trí Trưởng phòng Dân tộc thị xã Vĩnh Châu 3.910442

038.7600400

Thạch Hoàng Tha Trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú 3.856003

094.5969414

Thạch Chanh Tra Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú 3.856003

037.959429

Thạch Rích Trưởng phòng Dân tộc huyện Châu Thành 3.834671

098.6850006

Lâm Sơn Trưởng phòng Dân tộc huyện huyện Kế Sách 3.877090

093.3980218

Lê Văn  Ngọc Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Kế Sách 3.877090

097.5345695

Danh Siên Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mỹ Tú 3.872925

098.6372925

Danh Kim Tuyến Trưởng phòng Dân tộc huyện TX Ngã Năm 3.524979

094.5154990

Liêu Trinh Húy Trưởng phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị  

091.8170355

Sơn Danh Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị  

094.3079247

Cao Na Rune Công chức phụ trách công tác Dân tộc huyện Cù Lao Dung  

033.6775984

 

(Thông tin được cập ngày 14/8/2021, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn)