Tỉnh Sơn La

11:36 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20112 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Trụ sở: Tầng 5 toàn 6 T1, Trung tâm hành chính tỉnh. Tổ 7, phường Tô Hiệu, TP Sơn La

Điện thoại: (0212) 3850744

Website: http://bandantoc.sonla.gov.vn/

Email: dtsonla@cema.gov.vn ; bdt@sonla.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Trung Dũng Trưởng ban 3850746    
Lường Văn Toán Phó Trưởng ban 3799479    
Thảo Xuân Nếnh Phó Trưởng ban 3850745    
PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH      
Đinh Thị Bích Lan Trưởng phòng 3851011    
Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng phòng 3850744    
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Hùng Thiện Trưởng phòng 3851013    
Nguyễn Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 3751558    
Bùi Văn Thanh Phó Trưởng phòng 3751558    
THANH TRA      
Cầm Thị Thỏa Chánh Thanh tra 3751169    

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về banbientap@cema.gov.vn