Tỉnh Tây Ninh

11:34 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19557 |   In bài viết | 

Ban Tôn giáo Dân tộc (Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh)

Trụ sở: 8 Trần Quốc Toản Phường 2 Thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3822521

Email: dttayninh@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Võ Thành Công Trưởng ban   0909847536 congvt@tayninh.gov.vn
Nguyễn Vĩnh Thế Phó Trưởng ban   0989219251  
Nguyễn Minh Nhật Phó Trưởng ban   0913667021  
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH      
Nguyễn Thị Huệ Trưởng phòng   0975099819  
PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO KHÁC      
Vũ Thị Thanh Vân Trưởng phòng   0918881607  
PHÒNG CAO ĐÀI VÀ KI TÔ GIÁO      
Võ Hoàng Anh Duy     0887100288  

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Sở Nội vụ tỉnh, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn